Në emër të:
myWorld Kosovo ShPK
Rr. Fatime Sokoli, nr. 31, Kalabria,
Prishtinë 10000, Kosovë
Regjistruar në Republikën e Kosovës, me Numër Unik të
Identifikimit të Subjektit: 811493288

Orari i punës:

E hënë-e enjte: 08:30-17:00
E premte: 08:30-14:30
Do you have any Questions

Contact us
* Përfitimet janë të varura nga produktet e blera dhe nga Kompania partnere. Domethënë, të gjitha informatat këtij dokumenti në këtë faqe interneti, janë pa garancë.