Vueling

Përfitimet tuaja në Vueling

  • 4,29 EUR Cashback + 3,3 Purchase over 501€
  • 2,66 EUR Cashback + 2,05 Purchase 0-200€
  • 2,86 EUR Cashback + 2,2 Purchase 201€-300€
  • 3,57 EUR Cashback + 2,75 Purchase 301€ - 400€
  • 3,83 EUR Cashback + 2,95 Purchase 401€ - 500€
  • PRANOHET
    Blerje në Interneti

Termat dhe Kushtet Vueling

Për këtë Kompani Partnere, Shopping benefits tuaja do të bazohen në vlerën neto të blerjes tuaj pasi që është kjo forma standarde e fitimeve për këtë Kompani Partnere.

Rreth Vueling

Vueling takes you to over 130 destinations, including major cities in Spain, Europe, North Africa and the Middle East. It's very easy: visit our website or app, choose your destination and find cheap flights. We always offer the best prices!

ID e Kompanisë Partnere
429000031

Nuk mund të gjeni blerjen tuaj në Vueling?

* Përfitimet janë të varura nga produktet e blera dhe nga Kompania partnere. Domethënë, të gjitha informatat këtij dokumenti në këtë faqe interneti, janë pa garancë.