Aquavital®

Përfitimet tuaja në Aquavital®

  • 3% Cashback + 8% Në blerjen tuaj totali (shuma neto)
  • PRANOHET
    Blerje në Interneti

Termat dhe Kushtet Aquavital®

Benefits are only granted after successful completion. After the end of the free period, the benefits are granted upon conclusion of a contract.
Për këtë Kompani Partnere, Shopping benefits tuaja do të bazohen në vlerën neto të blerjes tuaj pasi që është kjo forma standarde e fitimeve për këtë Kompani Partnere.

Rreth Aquavital®

The Aquavital® lime magnet technology can change the lime structure in the water in such a way that the lime can no longer settle with its usual aggressiveness.

MINERALS ARE PRESERVED

Due to the transformation of the limestone structure, important minerals remain in the water and the water quality is preserved.

NO OPERATING COSTS

The Aquavital® process works without electricity and chemicals. In addition, no wearing parts are used – this means that there are no running costs when using Aquavital®.

PROTECT THE ENVIRONMENT

Since no electricity or chemicals are used and cleaning agents can be saved, Aquavital® is also kind to the environment.

ID e Kompanisë Partnere
109000933

Nuk mund të gjeni blerjen tuaj në Aquavital®?

* Përfitimet janë të varura nga produktet e blera dhe nga Kompania partnere. Domethënë, të gjitha informatat këtij dokumenti në këtë faqe interneti, janë pa garancë.