Cashback & Shopping Points

  • 2% Cashback Deal* Сега 2% наместо 1% Cashback Валиден од 15.4.2024 до 31.12.2024
  • * Со Cashback Deal, ги откупувате вашите Shopping Points и ви се припишува повеќе Cashback. За да го направите тоа, мора да имате доволно Shopping Points на вашата сметка на myWorld, кои ќе бидат откупени во myWorld за Cashback Deal.Потоа, вашите Shopping Points автоматски ќе се одземат од вашата сметка на myWorld.

  • ПРИФАЌА
    B2B

Контакт

Услови

Почитувани,
Маком Треф Плус магацинот се занимава со трговија на големо и истиот е отворен исклучиво за B2B соработка.
Со почит,
Маком Треф Плус ДОО Радовиш

Опис

Компанијата Маком Треф плус е основана во 1990 година, веке 27 години сме присутни на пазарот. Компанијата се занимава со трговија на големо и мало на прехрамбени производи, хемија,алкохол и мебел.Имаме голем број на добавувачи и купувачи.
Котираме како една од значајните и сигурни компании докажани деловни соработници. Зaдоволувајќи ги интересите и желбите на нашите лојални купувачи, а воедено и вработени, одржувајки го нашиот имиџ како една од најквалитетните големопродажни центри во регионот.
Наша цел е да прераснеме во еден вид на продажен центар Cash&Carry и да го прошириме нашиот асортиман вклучувајќи нови видови на бранши, се со цел нашите купувачи да можат да најдат се на едно место, вклучувајќи и висок квалитет по секогаш поволни цени.
Makom Tref Plus as company was founded in 1990, 27 years are present on the market. The company deals with the sale of food products, we have many suppliers and buyers.
Quotation as a significant and reliable company’s proven business associates. Satisfying the required interests and desires of our loyal customers, and also employees, maintaining our image as one of the best quality wholesale centres in the region.
Our goal is to grow in a kind of sales centre like Cash & Carry and to expand our assortment including new types of industry, in order our customers to be able to found everything in one place, including a high quality and favourable prices.

* Во зависност од производите кои биле консумирани кај Трговските партнери, може да има варијации во конкретната исплата на маржите за провизија. Затоа не се гарантира точноста на податоците на оваа веб страница.