Cashback & Shopping Points

  • 1% Cashback + 6% На вашата набавка
  • ПРИФАЌА
    Оригинални ваучери

Контакт

Услови

myWorld членовите лесно ќе ги остварат своите поволности со директно купување на Верна+ картичките од канцеларијата на myWorld или од овластените продажни места на myWorld.

myWorld соработува со Макпетрол единствено со Верна+ картичките со кои можете да плаќате при набавка на моторни бензини и еуродизел Д-Е V горивото. Овие квалитетни горива ќе ги најдете на бензинските станици на Макпетрол под комерцијалните називи Ultra 100 Race Pro, Ultra 95+ economy, Ultra Diesel Power Jet, Екстра Лесно ЕЛ-1 и Авто ТНГ.

myWorld не е одговорен за промена на податоците на сметкопотврдата на Трговскиот Партнер. За краен корисник на Верна+ картичките извадени од страна на myWorld се смета физичко лице.

myWorld картичките не се примаат на бензиските станици на Макпетрол.

Опис

Макпетрол АД е најголема приватна компанија за дистрибуција и промет со нафтени деривати во Република Македонија.Како лидер на македонскиот пазар повеќе од 70 години, Макпетрол располага со развиена мрежа од 126 ултра модерни бензински станици. Тежиштето на деловните активности на Макпетрол е обезбедување квалитетен енергетски микс на горива од доверливи извори, нивно складирање и дистрибуција во согласност со барањата за заштита на животната средина. Притоа, со сопствена технологија и капацитети се врши подобрување на карактеристиките на горивата во склад со современите европски стандарди и се одржува нивниот квалитетот во сите фази на снабдувањето.

Членовите на myWorld лесно ќе ги остварат своите поволности со купување на Верна+ картичките.

myWorld соработува со Макпетрол единствено со Верна+ картичките со кои можете да плаќате само при набавка на моторни бензини и еуродизел Д-Е V горивото. Овие квалитетни горива ќе ги најдете на бензинските станици на Макпетрол под комерцијалните називи Ultra 100 Race Pro, Ultra 95+ economy и Ultra Diesel Green Power. Картичките имаат различни вредности и со нив можете да плаќате при купување на гориво на сите бензински станици на Макпетрол. Верна+ картичките не можете да ги разменувате за готовина, а изгубената или украдена картичка не може да се надомести.

myWorld картичките не се примаат на бензиските станици на Макпетрол.

* Во зависност од производите кои биле консумирани кај Трговските партнери, може да има варијации во конкретната исплата на маржите за провизија. Затоа не се гарантира точноста на податоците на оваа веб страница.