Добијте ги најдобрите Придобивки сега

Добредојде во Benefit Lounge. Обезбеди Benefits во форма на посакувани цени на бројни избрани производи, патувања и услуги.

Дневна вредност
Врз основа на просечната, дневна откупна вредност на Shopping Points низ целиот свет
MKD

Откупете ги Вашите Shopping Points за локални и онлајн зделки

Прикажи ги сите Deals >
* Износот одговара на просечната, светска откупна вредност на Shopping Point од претходниот ден. Оттука, не може да произлезат никакви побарувања за споредлив откуп.