Mundësitë tuaja të blerjes

Blini në dyqan

 1. Blini në dyqanet e Partner-ëve lokal
 2. Shkundeni myWorld App dhe skanojeni barkodin gjatë pagesës
 3. Përfitoni Shopping Points dhe Cashback

Online Shopping

 1. Gjeni dhe zgjidhni Online Shop të preferuar
 2. Klikoni në "Shop online now!" dhe blini nga Partner-ët
 3. Përfitoni Shopping Points dhe Cashback

Benefits tuaja te Partners lokal

Me myWorld App, me lehtësi mund të mblidhni Benefits në dyqan tek myWorld Partner tuaj. Kur të paguani tek një Partner lokal, thjeshtë hapeni App, shkundeni telefonin tuaj dhe tregoni QR kodin ose barkodin. Mund të zbuloni se cilët Partner lokal janë në afërsinë tuaj me kërkimin e rrethinës në myWorld App ose duke përdorur veçorinë e kërkimit të ueb faqes së myWorld.

Shopping Benefits tuaja

CASHBACK

 • Kthim i parave mbrapa deri në 5% të shumës totale të blerjes
 • Vazhdoni të blini me Cashback të cilën kemi mbledhur
 • Pagesë zgjedhore e shumë prej ALL 625 të mbledhur

SHOPPING POINTS

 • Mund gjithashtu të përfitoni Shopping Points për gjitha blerjet tuaja
 • Zbuloni Deals tona të mëdha që ofrohen në Benefit Lounge
 • Shfrytëzoni Shopping Points tuaja dhe përfitoni nga zbritjet mahnitëse

Blerje fleksibile me myWorld App

Me myWorld App tonë falas, mund të përfitoni Benefits nga gjitha blerjet tuaja, madje edhe kur jeni në lëvizje. • Gjeni të gjithë online Partners dhe Partners lokal

 • Shfrytëzoni Deals dhe merrni kode kuponi

 • Qasje të lehtë në llogarinë tuaj dhe blerjet e juaja

Merrni myWorld Plug-in për shfletuesin (browser) tuaj menjëherë!

Shfletuesit më poshtë mbështeten:

Ju jeni duke përdorur:

Ju lutemi të keni parasysh: myWorld Plug-in do të aktivizohet pas lidhjes së parë.

myWorld Plug-in

Bëmirësi me çdo blerje

Koncepti i komunitetit në myWorld është më tepër se vetëm blerje. Ne e ndjejmë që është gjithashtu me rëndësi të marrim një përgjegjësi sociale, dhe për këtë ne mbështesim dy organizata bamirëse në punën e tyre me njerëzit në nevojë nga e gjithë bota dhe ju ndihmojmë të mbrojnë planetin. Çdo blerje e bërë nga Shoppers ndihmonë në këtë drejtim.

Fondacioni Child & Family

Projektet arsimore ndërkombëtare të fondacionit Child & Family ndihmojnë fëmijët, adoleshentët dhe familjet në nevojë në gjithë botën që të kenë mundësi dhe qasje në arsim.

Fondacioni Greenfinity

Fondacioni Greenfinity zhvillon projekte mjedisore në gjithë botën. Synimi i tyre është për të siguruar një të ardhme më të gjelbër për të gjithë.

* Përfitimet varrën nga produktet e blera dhe nga Kompanitë Partnere. Të gjitha informacionet në këtë dokumente në këtë faqe interneti janë të pa garantuara.