zChocolat.com

Përfitimet tuaja në zChocolat.com

  • 7% Cashback + 5% Në blerjen tuaj totali (shuma neto)
  • PRANOHET
    Blerje në Interneti

Termat dhe Kushtet zChocolat.com

Për këtë Kompani Partnere, Shopping benefits tuaja do të bazohen në vlerën neto të blerjes tuaj pasi që është kjo forma standarde e fitimeve për këtë Kompani Partnere.

Rreth zChocolat.com

zChocolat.com has been rated "Top 5 Chocolate Gifts" by the Food Network and "Best Lesser Known Gift Site on the Net" by the Wall Street Journal. We deliver the World's premier chocolates worldwide by DHL to 244 countries. Our chocolates are hand-made by Pascal Caffet, world champion chocolatier.

ID e Kompanisë Partnere
449000065

Nuk mund të gjeni blerjen tuaj në zChocolat.com?

* Përfitimet janë të varura nga produktet e blera dhe nga Kompania partnere. Domethënë, të gjitha informatat këtij dokumenti në këtë faqe interneti, janë pa garancë.