INTERMEDICA

Cashback & Shopping Points

  • 1% Cashback + 8% Në çdo blerje
  • PRANOHET
    Scan & Go

Kontakt

Përshkrim

Themeluar në qershor 1996, Intermedica është rrjeti më i madh laboratorik në Shqipëri.Operon në fushën e ekzaminimeve laboratorike dhe kryen një spektër të gjerë të analizave, duke filluar nga kimia klinike, hormonale, imunologjike, bakteriologjike e deri te biologjia molekulare dhe gjenetika.
Me 19 filiale në Tiranë, 1 në Sarandë ,1 në Gjirokastër dhe 1 në Konispol , jemi gjithnjë e më pranë pacientëve tanë.
Laboratori mjekësor Intermedica ofron nivelet më të larta të cilësisë dhe saktësisë së ekzaminimeve laboratorike veçanërisht si rezultat i stafit të kualifikuar dhe me eksperiencë pune shumë vjeçare në mjekësinë laboratorike. Çdo njëri nga mjekët është i specializuar dhe kompetent në një sektor të caktuar.
Shërbimet tona:
1. Analizat;
2. Imazheria;
3. Skaneri;
4. Kardiologjia;
5. Densitometria kockore

Founded in June 1996, Intermedica is the largest laboratory network in Albania.
It operates in the field of laboratory examinations and performs a wide spectrum of analysis, ranging from clinical, hormonal, immunological, bacteriological chemistry to molecular biology and genetics.
With 19 affiliates in Tirana, 1 in Saranda, 1 in Gjirokastra and 1 in Konispol, we are increasingly closer to our patients.
Intermedica Medical Laboratories offer the highest levels of quality and accuracy of laboratory examinations especially because of qualified staff with many years of experience in laboratory medicine. All doctors are specialized and competent in a particular sector.
Intermedica offers services in the field of: Our services
1. Laboratory tests
2. Imaging
3. Scanner
4. Cardiology
5. Bone Densitometry

myWorld Benefitet vlejnë për të gjithë anëtarët e myWorld, përfshirë këtu edhe anëtarët dhe klinentët dhe pacientët e Intermedica osë që posedojnë ndonjë tjetër kartë klienti.

* Përfitimet janë të varura nga produktet e blera dhe nga Kompania partnere. Domethënë, të gjitha informatat këtij dokumenti në këtë faqe interneti, janë pa garancë.