ILLYRICUM CONSULTING DESIGN STUDIO

Cashback & Shopping Pikët

  • 2% + 2,5 për 12500 ALL blerje
  • i pranuar myWorldCard B2B

Kontakt

Termat dhe Kushtet


Mobil: +355674096654
e-mail: ilirzmalaj@gmail.com

Përshkrim


Projektim Inxhninierik dhe Arkitekture.
E-mail: ilirzmalaj@gmail.com
Mobil: +355674096654
Mbikqyrje dhe Kolaudim të Punimeve të Ndërtimit,
Ekspert Vlerësues i Pasurive të Paluajtshme, Auditm Energjetik në Ndërtesa,
Ekspert i Mbrojtjes Ndaj Zjarrit,
Supervizor për Shëndetin e Sigurinë në Punë.

Nuk mund të gjeni blerjen tuaj në ILLYRICUM CONSULTING DESIGN STUDIO?

* Përfitimet varrën nga produktet e blera dhe nga Kompanitë Partnere. Të gjitha informacionet në këtë dokumente në këtë faqe interneti janë të pa garantuara.