Chow Sang Sang

Your Benefits at Chow Sang Sang

  • 3.5% 現金回贈 + 12% On your purchase total (net sum)
  • 接受
    網上購物

Terms and Conditions at Chow Sang Sang

由於此合作商戶採用標準獎勵計劃,您的消費獎勵將會以消費淨值(扣除稅項後的總值)計算。

About Chow Sang Sang

周生生是香港的領導珠寶生產商及零售商,以時尚產品設計及精緻工藝聞名。

合作商戶編號
279000469

未能在 Chow Sang Sang 找到您的消費?

* 有關邊際報酬取決於所購買之商品及合作商家。因此,網頁上所顯示的資訊並沒有萬全保証。