Cashback & Shopping Points at KTC Credit Card

  • 7.8 USD + 0.8
  • You get Cashback and Shopping Points proportionately from the very first cent. The specified SP amount corresponds to a purchase of 150 USD.
  • รับ ชอปปิ้งออนไลน์

Terms and Conditions at KTC Credit Card

สำหรับร้านร่วมค้านี้ สิทธิประโยชน์จากการช้อปปิ้งจะเป็นไปตามมูลค่าสุทธิของการจับจ่ายของคุณเพราะนี่คือแบบฟอร์มมาตรฐานของค่าตอบแทนสำหรับร้านร่วมค้านี้

สำคัญ!
ก่อนทำการจับจ่าย กรุณาตรวจให้แน่ใจว่าเบราว์เซอร์ของคุณถูกต้อง การตั้งค่าคุ้กกี้ . คุณสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์ใน FAQs!

About KTC Credit Card

เติมเต็มความต้องการของคุณด้วยบริการออนไลน์มากมาย: ง่ายต่อการใช้งาน และเข้าสู่ระบบได้อย่างปลอดภัย มีบริการบัญชีของฉัน, E-Coupon และ QR Pay

หมายเลขสมาชิกของบริษัทร่วมค้า
299000444

ไม่พบการซื้อของคุณที่ KTC Credit Card ?

* ขอบเขตของผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จับจ่ายและบริษัทร่วมค้า จะไม่รับประกันข้อมูลทั้งหมดบนเวบไซต์นี้