Cashback & Shopping Points at AXA Travel Insurance

  • 3% + 3.5 On your purchase total (net sum)
  • You get Cashback and Shopping Points proportionately from the very first cent. The specified SP amount corresponds to a purchase of 4000 THB.
  • รับ ชอปปิ้งออนไลน์

Terms and Conditions at AXA Travel Insurance

สำหรับร้านร่วมค้านี้ สิทธิประโยชน์จากการช้อปปิ้งจะเป็นไปตามมูลค่าสุทธิของการจับจ่ายของคุณเพราะนี่คือแบบฟอร์มมาตรฐานของค่าตอบแทนสำหรับร้านร่วมค้านี้

สำคัญ!
ก่อนทำการจับจ่าย กรุณาตรวจให้แน่ใจว่าเบราว์เซอร์ของคุณถูกต้อง การตั้งค่าคุ้กกี้ . คุณสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์ใน FAQs!

About AXA Travel Insurance

AXA ประกันภัยการเดินทางปกป้องคุณจากสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลกได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

หมายเลขสมาชิกของบริษัทร่วมค้า
299000441

ไม่พบการซื้อของคุณที่ AXA Travel Insurance?

* ขอบเขตของผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จับจ่ายและบริษัทร่วมค้า จะไม่รับประกันข้อมูลทั้งหมดบนเวบไซต์นี้