Cashback & Shopping Points at Amsel Nutraceutical

  • 4% + 4 On your purchase total (net sum)
  • You get Cashback and Shopping Points proportionately from the very first cent. The specified SP amount corresponds to a purchase of 4000 THB.
  • รับ ชอปปิ้งออนไลน์

Terms and Conditions at Amsel Nutraceutical

สำหรับร้านร่วมค้านี้ สิทธิประโยชน์จากการช้อปปิ้งจะเป็นไปตามมูลค่าสุทธิของการจับจ่ายของคุณเพราะนี่คือแบบฟอร์มมาตรฐานของค่าตอบแทนสำหรับร้านร่วมค้านี้

สำคัญ!
ก่อนทำการจับจ่าย กรุณาตรวจให้แน่ใจว่าเบราว์เซอร์ของคุณถูกต้อง การตั้งค่าคุ้กกี้ . คุณสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์ใน FAQs!

About Amsel Nutraceutical

Amsel Nutrical Company Limited ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 ในประเทศไทยด้วยวิสัยทัศน์ในการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและโภชนาการที่ดีแก่ผู้บริโภคในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตขึ้นด้วยมาตรฐานที่ได้รับการรับรองคุณภาพสูงสุดซึ่งได้รับการรับรองจากอย. จากกระทรวงสาธารณสุข
หมายเลขสมาชิกของบริษัทร่วมค้า
299000439

ไม่พบการซื้อของคุณที่ Amsel Nutraceutical?

* ขอบเขตของผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จับจ่ายและบริษัทร่วมค้า จะไม่รับประกันข้อมูลทั้งหมดบนเวบไซต์นี้