Cashback & Shopping Points at Regal Hotel

  • 32.5 HKD + 0.41
  • You get Cashback and Shopping Points proportionately from the very first cent. The specified SP amount corresponds to a purchase of 1200 HKD.
  • รับ ชอปปิ้งออนไลน์

Terms and Conditions at Regal Hotel

สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกหลังจากการเข้าพักแล้ว
สำหรับร้านร่วมค้านี้ สิทธิประโยชน์จากการช้อปปิ้งจะเป็นไปตามมูลค่าสุทธิของการจับจ่ายของคุณเพราะนี่คือแบบฟอร์มมาตรฐานของค่าตอบแทนสำหรับร้านร่วมค้านี้

สำคัญ!
ก่อนทำการจับจ่าย กรุณาตรวจให้แน่ใจว่าเบราว์เซอร์ของคุณถูกต้อง การตั้งค่าคุ้กกี้ . คุณสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์ใน FAQs!

About Regal Hotel

Regal Hotels International ให้บริการนักเดินทางสู่ประเทศฮ่องกงด้วยบริการพิเศษและสิ่งอำนวยความสะดวกสุดหรู  

หมายเลขสมาชิกของบริษัทร่วมค้า
299000418

ไม่พบการซื้อของคุณที่ Regal Hotel?

* ขอบเขตของผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จับจ่ายและบริษัทร่วมค้า จะไม่รับประกันข้อมูลทั้งหมดบนเวบไซต์นี้