Cashback & Shopping Points at Radisson Hotels

  • 2% + 1 On your purchase total (net sum)
  • You get Cashback and Shopping Points proportionately from the very first cent. The specified SP amount corresponds to a purchase of 150 USD.
  • รับ ชอปปิ้งออนไลน์

Terms and Conditions at Radisson Hotels

"สมาชิกจะมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ของสมาชิกเมื่อทำการเข้าพักแล้ว
หากมีการใช้คูปองส่วนลดจะไม่สามารถรับผลประโยชน์ของสมาชิกแคชแบ็คเวิลด์ได้"
สำหรับร้านร่วมค้านี้ สิทธิประโยชน์จากการช้อปปิ้งจะเป็นไปตามมูลค่าสุทธิของการจับจ่ายของคุณเพราะนี่คือแบบฟอร์มมาตรฐานของค่าตอบแทนสำหรับร้านร่วมค้านี้

สำคัญ!
ก่อนทำการจับจ่าย กรุณาตรวจให้แน่ใจว่าเบราว์เซอร์ของคุณถูกต้อง การตั้งค่าคุ้กกี้ . คุณสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์ใน FAQs!

About Radisson Hotels

โรงแรมแรดิสันกรุ๊ป คือ หนึ่งในบริษัทโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีโรงแรมในเครือมากกว่า 1,400 แห่ง  

หมายเลขสมาชิกของบริษัทร่วมค้า
299000417

ไม่พบการซื้อของคุณที่ Radisson Hotels?

* ขอบเขตของผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จับจ่ายและบริษัทร่วมค้า จะไม่รับประกันข้อมูลทั้งหมดบนเวบไซต์นี้