Cashback & Shopping Points at Farfetch

  • 2% + 2.5 On your purchase total (net sum)
  • You get Cashback and Shopping Points proportionately from the very first cent. The specified SP amount corresponds to a purchase of 150 USD.
  • รับ ชอปปิ้งออนไลน์

Terms and Conditions at Farfetch

ค่าขนส่งไม่รวมอยู่ในค่าคอมมิชชั่น

ค่าคอมมิชชั่นจะไม่ถูกจ่ายให้กับคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกหรือส่งคืน

จะไม่มีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นสำหรับการสั่งซื้อที่ลูกค้าได้รวบรวมจุดคืนทุนที่จุดชำระเงินบนเว็บไซต์ของ FARFETCH ในเยอรมนี Germany สำหรับร้านร่วมค้านี้ สิทธิประโยชน์จากการช้อปปิ้งจะเป็นไปตามมูลค่าสุทธิของการจับจ่ายของคุณเพราะนี่คือแบบฟอร์มมาตรฐานของค่าตอบแทนสำหรับร้านร่วมค้านี้

สำคัญ!
ก่อนทำการจับจ่าย กรุณาตรวจให้แน่ใจว่าเบราว์เซอร์ของคุณถูกต้อง การตั้งค่าคุ้กกี้ . คุณสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์ใน FAQs!

About Farfetch

Farfetch เป็นร้านค้าแฟชั่นออนไลน์ระดับโลกที่ขายผลิตภัณฑ์จากร้านเสื้อผ้ากว่า 700 ร้านและแบรนด์เสื้อผ้าจากทั่วโลก

หมายเลขสมาชิกของบริษัทร่วมค้า
279000438

ไม่พบการซื้อของคุณที่ Farfetch?

* ขอบเขตของผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จับจ่ายและบริษัทร่วมค้า จะไม่รับประกันข้อมูลทั้งหมดบนเวบไซต์นี้