Cashback & Shopping Points at Taking Shape

  • 2% + 1.5 On your purchase
  • You get Cashback and Shopping Points proportionately from the very first cent. The specified SP amount corresponds to a purchase of 150 AUD.
  • รับ ชอปปิ้งออนไลน์

About Taking Shape

Taking Shape เป็นผู้นำระดับโลกด้านเสื้อผ้าไซส์ใหญ่ร่วมกับร้านค้าในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  มีมานานกว่า 30 ปี Taking Shape เป็นแบรนด์ที่โด่งดังสำหรับผู้หญิง  มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการออกแบบคอลเลกชันแฟชั่นเสื้อผ้าไซส์ 12-24
หมายเลขสมาชิกของบริษัทร่วมค้า
249001006

ไม่พบการซื้อของคุณที่ Taking Shape?

* ขอบเขตของผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จับจ่ายและบริษัทร่วมค้า จะไม่รับประกันข้อมูลทั้งหมดบนเวบไซต์นี้