Cashback & Shopping Points at ChicMe

  • 3% + 4 On your purchase
  • You get Cashback and Shopping Points proportionately from the very first cent. The specified SP amount corresponds to a purchase of 150 AUD.
  • รับ ชอปปิ้งออนไลน์

About ChicMe

Chic Me เป็นเวบไซต์ช้อปปิ้งที่ไม่เหมือนใคร เน้นแฟชั่นเครื่องแต่งกายของผู้หญิง มีทั้งเสื้อผ้า, เครื่องประดับ, ผลิคภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม, รองเท้า, กระเป๋า และอื่นๆ.

 

หมายเลขสมาชิกของบริษัทร่วมค้า
249000920

ไม่พบการซื้อของคุณที่ ChicMe?

* ขอบเขตของผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จับจ่ายและบริษัทร่วมค้า จะไม่รับประกันข้อมูลทั้งหมดบนเวบไซต์นี้