14. 8. 2020

Šetrite aj na energiách a plyne

S partnerom Energie2 dostávate pravidelne 1,5% Cashback a 1% Shopping Point z ceny za dodávku energií.

Z každej vyúčtovacej faktúry Vám Cashback World vyplatí členskú výhodu, ktorá je uplatňovaná z celkovej sumy za dodávku silovej elektriny a zemného plynu bez distribučných poplatkov.

*Upozorňujeme, že u partnera sú členské výhody poskytované len pre nové zmluvy.


* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.