Registrácia

Pokračujte s Facebookom Pokračujte cez Google Pokračujte s Apple
Moje údaje
Moja adresa
myWorld mi odporúčal [Ing. Ján Šramka TOP SERVICE] a [Ing. Ján Šramka TOP SERVICE] bude menovaný ako môj Odporúčateľ.
Svoj(e) súhlas(y) so spracovaním údajov môžem (aj jednotlivo) kedykoľvek písomne odvolať (myWorld Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava) alebo e-mailom na service.sk@myworld.com. Spracovanie údajov na základe tohto súhlasu bude prebiehať podľa ustanovení až do odvolania.