Registrácia

Moje údaje
Moja adresa
myWorld mi odporučil [Igor Svítok] a [Igor Svítok] bude menovaný ako môj odporúčateľ.
Svoj(e) súhlas(y) so spracovaním údajov môžem (aj jednotlivo) kedykoľvek písomne odvolať (myWorld Slovakia, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava 851 01) alebo e-mailom na service.sk@myworld.com. Spracovanie údajov na základe tohto súhlasu bude prebiehať podľa ustanovení až do odvolania.