GEO - ING, geodetické služby

Cashback & Shopping Points

  • 2% Cashback + 8% Za tvoj nákup
  • Akceptuje
    Scan & Go
    myWorld Card

Kontakt

Podmienky

Väčšinu času nás zastihnete v kancelárii, ale musíte rátať s tým, že pracujeme aj v teréne.
Pokiaľ by ste nás nezastihli, tak nás prosím kontaktujte a my pre Vás nájdeme termín stretnutia.

Popis

- Firma s dvanásťročnou tradíciou a tromi desaťročiami skúseností.

- Poradenstvo

- Bezplatné poradenstvo priamo na mieste. Kancelárie sú hneď oproti Katastrálnemu odboru Okresného úradu v Galante.

Geometrické plány

Rýchle a profesionálne vyhotovenie geometrických plánov. Vysporiadanie pozemku, rozdelenie pozemku, vytýčenie a zameranie stavieb.

Účelové mapy

Dodanie účelových máp základného významu, polohopisné, výškopisné plány a merania pre projektové podklady.

Geodetické práce predrealizačné

Polohové a výškové zameranie, kartografické spracovanie, zameranie a zakreslenie inžinierskych sietí, priečne a pozdĺžne profily.

Vytýčenie stavebných objektov

Jednoduché osadenie stavieb, vytýčenie inžinierskych sietí, základov stavby, líniových stavieb a technologických zariadení.

Geodetické práce porealizačné

Zameranie inžinierskych sietí a stavebných objektov, aktualizácia existujúcich dokumentácií, kontrolné merania, meranie posunov.

Výpočet kubatúr

Podrobné polohové a výškové zameranie s výpočtom objemu - výkopov, skládok, háld, overenie rozsahu pracovných výkonov.

Vyhotovenie zmlúv a podaní

Vyhotovenie zmlúv na účely kúpy, predaja, darovania, zámeny, zriadenia vecného bremena, návrhov na vklad do KN a podaní do KN.

Adresné body

Zameranie a určenie adresných bodov.

 

Nemôžete nájsť svoj nákup u GEO - ING, geodetické služby?

* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.