JJ-BTS, BOZP a OPP

Cashback & Shopping Points

  • 2% Cashback + 10% Za tvoj nákup
  • Akceptuje myWorld Card B2B

Kontakt

Popis

Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie komplexných služieb dodávateľským spôsobom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a vzdelávania v uvedených oblastiach:
1. Ochrana pred požiarmi
2. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci /BOZP/
3. Odborne prehliadky a odborne skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
4. Výchova a vzdelávanie
01.1 Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
07.2 Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia(lešenári)
5. Posudzovanie rizík
6. Koordinátor bezpečnosti na stavbách podľa NV SR č. 396/2006 Z. z.
7. Výkon niektorých činností Pracovnej zdravotnej služby
8. Vykonávanie kontroly požitia alkoholických nápojov

Nemôžete nájsť svoj nákup u JJ-BTS, BOZP a OPP?

* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.