Sandra Mihalecová, opatrovateľka

Cashback & Shopping Points

  • 3% Cashback + 12% Za tvoj nákup
  • Akceptuje
    Scan & Go
    myWorld Card

Popis

Obchodný partner "Sandra Mihalecova" členom myWorld ponúka:

Štandardné služby opatrovateľky detí:   výkon základných činností pre zabezpečenie potrieb dieťaťa počas prítomnosti alebo neprítomnosti rodiča, s ohľadom na vek dieťaťa   sústavný dohľad nad dieťaťom, komunikácia s ohľadom na vek dieťaťa   čítanie, písanie, účasť pri hrách a vzdelávaní   pri školopovinnom dieťati najmä pomoc pri príprave do školy a plnení aktuálnych školských povinností, opakovanie učiva, resp. doučovanie nepresahujúce rámec bežnej prípravy na vyučovanie na nasledujúci školský deň   zabezpečenie hygienických potrieb dieťaťa s ohľadom na jeho vek - prebaľovanie a kŕmenie dieťaťa, stravovanie v rozsahu ohrevu a servírovania, rodičom vopred pripravených jedál a nápojov   organizovanie voľného času dieťa, vyzdvihnutie dieťaťa zo škôlky, školy, družiny, z krúžkov, doprovod na záujmové krúžky a iné aktivity dieťať   rozvoj poznávacích, rozumových, komunikačných, a v hlavnej miere sociálnych schopností, ako i osvojenie základných hygienických a seba-obslužných činností a zručností     Nadštandardné služby: Nakupovanie, varenie, pranie špínavého prádla, žehlenie     - Opatrovateľské služby seniorov

Nemôžete nájsť svoj nákup u Sandra Mihalecová, opatrovateľka?

* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.