GEOS - GEODETICKÉ SLUŽBY

Cashback & Shopping Points

  • 3% Cashback + 8% Za tvoj nákup
  • Akceptuje
    Scan & Go
    myWorld Card

Kontakt

Popis

Obchodný partner "GEOS - GEODETICKÉ SLUŽBY" členom ponúka:

V oblasti katastra nehnuteľností:

vyhotovenie geometrických plánov (ďalej len GP)

GP na rozdelenie nehnuteľností

GP na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam

GP na zriadenie vecného bremena k pozemkom

GP na obnovenie pôvodných pozemkov

GP na zameranie novostavieb ku kolaudácii

Vytyčovanie hraníc pozemkov

 

V oblasti inžinierskej geodézie

polohopisné a výškopisné meranie pre projektové podklady

vytyčovanie stavieb a inžinierskych sietí

zameranie skutočného vyhotovenia stavieb a inžinierskych sietí (voda, elektrina, kanalizácia, plyn, telefón)

merania pre výpočet kubatúr

merania žeriavových dráh

komplexná dodávka geodetických prác od projektovania, počas výstavby, až po kolaudáciu

 

Iné práce

realitná činnosť

poradenská činnosť v oblasti katastra nehnuteľností (pre zápis nehnuteľností a stavieb do katastra)

Nemôžete nájsť svoj nákup u GEOS - GEODETICKÉ SLUŽBY?

* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.