Karl Lagerfeld

Tvoje výhody v Karl Lagerfeld

  • 1% Cashback + 12% Celková suma za tvoj nákup (čistá suma)
  • Akceptuje
    Online nakupovanie

Zmluvné podmienky na Karl Lagerfeld

Tento obchodný partner počíta nákupné výhody z netto hodnoty nákupu, pretože ide o štandardný spôsob odmeňovania u tohto obchodného partnera.

O Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld, a renowned fashion brand, embodies a fusion of timeless elegance and contemporary sophistication. Inspired by the iconic designer himself, Karl Lagerfeld offers a diverse range of luxury clothing, accessories, and fragrances for both men and women. With meticulous craftsmanship and attention to detail, the brand seamlessly blends classic aesthetics with modern innovation, captivating fashion enthusiasts worldwide with its distinctively chic and effortlessly stylish creations.

ID obchodníka
119004616

Nemôžete nájsť svoj nákup u Karl Lagerfeld?

* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.