VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO PIPAN

Cashback & Shopping Points

  • 2% + 1 Ob nakupu
  • Sorazmerno boste prejeli Cashback in točke Shopping Points. Navedeni znesek SP ustreza nakupu v višini 100 EUR.
  • Sprejeto myWorld Card B2B

Kontakt

Opis

Kmetija PR`NJŽNIH se nahaja v kraški vasici Križ, tik ob glavni cesti Sežana – Nova Gorica.
Nono Miro je za svoje veselje posadil prve vinograde takoj po drugi svetovni vojni. Ljubezen in strast je prenesel naprej na sina Darja in nato še na vnuka Jako, katera sta skupaj postavila temelj k odličnim vinom. Danes za družinsko tradicijo in kvaliteto skrbi vnuk Jaka s svojo družino.
Grozdje obdelujejo na tradicionalnem kraškem latniku.
Vsak njihov vinograd ima poseben status. Mlajši dajejo vinu mladost, starejši pa čar, zrelosti in čarobnost.
Večino vseh trt predstavljajo trte Refoška in Vitovske Grganje, kateri veljata za avtohtoni kraški sorti, nekaj trsov pa je tudi Cabernet Sauvignona in Malvazije.
Vina pridelujejo po tradicionalnem postopku, večino vin še vedno zorijo v lesenih sodih, nekatera sveža pa v inox posodi.

Ob degustaciji gostje spoznajo različna vina in njihovo pot od trte do kozarca.
Radi se prilagodijo željam obiskovalcev, sprejemajo tako posameznike, kot skupine do 35 oseb.

Ponudba:
-Rdeča vina: izbrani Teran PTP, Cabernet Sauvignon, in našo posebnost Frze (rdeča zvrst)
-Bela vina: Vitovska Grganja, Malvazija
-Teranov Liker in pa naš navihanček beli liker Vitovček.
Seveda pa pri njih ni nikoli dolgčas, novosti so namreč vedno dobrodošle, zato vas ob obisku mogoče presenetijo še s kakšnim skritim posebnežem.
Pred obiskom pokličite, da se dogovorite, v kolikor pa bi vas pot nepričakovano peljala mimo se vseeno ustavite in preverite, če je kdo doma. Veseli vas bomo !


ITALIANO:
La fattoria PR`NJŽNIH si trova nel villaggio carsico di Križ, proprio accanto alla strada principale Sežana - Nova Gorica.
Con sua grande gioia, Nono Miro impiantò i primi vigneti subito dopo la seconda guerra mondiale. Ha trasmesso il suo amore e la sua passione al figlio Dario e poi al nipote Jaka, che insieme hanno gettato le basi per ottimi vini. Oggi il nipote Jaka e la sua famiglia si prendono cura della tradizione e della qualità. Le uve vengono lavorate su un tradizionale vitigno carsico. Ciascuno dei loro vigneti ha uno status speciale. I più giovani donano al vino giovinezza, i più grandi fascino, maturità e magia.
Prevalentemente i vitigni sono Refoška e Vitovske Grganje, considerati vitigni autoctoni del Carso, e alcuni vitigni sono anche Cabernet Sauvignon e Malvasia. I vini sono prodotti secondo il processo tradizionale, la maggior parte dei vini sono ancora maturati in botti di legno, e alcuni freschi in contenitori di acciaio inossidabile.
Durante la degustazione, gli ospiti conoscono diversi vini e il loro percorso dalla vigna al bicchiere. A loro piace adattarsi ai desideri dei visitatori, accettando sia singoli che gruppi fino a 35 persone.
Offerta:
-Vini rossi: Teran PTP selezionato, Cabernet Sauvignon e la nostra specialità Frze (varietà rossa)
-Vini bianchi: Vitovska Grganja, Malvasia
-Liquore di Terrano e il nostro liquore bianco birichino Vitovček.
Certo, non si annoiano mai, le novità sono sempre ben accette, quindi quando visiti potresti essere sorpreso da qualche speciale nascosto.
Prima di visitare chiamate per fissare un appuntamento, ma se il percorso vi porta inaspettatamente oltre fermatevi comunque e controllate se c'è qualcuno in casa. Non vediamo l'ora di vedervi!


ENGLISH:
The PR`NJŽNIH farm is located in the karst village of Križ, right next to the main road Sežana - Nova Gorica.
To his delight, Nono Miro planted the first vineyards immediately after World War II. He passed on his love and passion to his son Darja and then to his grandson Jako, who together laid the foundation for excellent wines. Today, Jaka's grandson takes care of the family tradition and quality with his family. The grapes are processed on a traditional karst latnik. Each of their vineyards has a special status. The younger ones give the wine youth, and the older ones charm, maturity and magic.
Most of all vines are Refoška and Vitovske Grganje, which are considered autochthonous Karst varieties, and a few vines are also Cabernet Sauvignon and Malvasia. The wines are produced according to the traditional process, most wines are still matured in wooden barrels, and some fresh in a stainless steel container.
During the tasting, guests get to know different wines and their path from the vine to the glass. They like to adapt to the wishes of visitors, accepting both individuals and groups of up to 35 people.
Offer:
-Red wines: selected Teran PTP, Cabernet Sauvignon, and our specialty Frze (red variety)
-White wines: Vitovska Grganja, Malvasia
-Teran's Liqueur and our naughty white liqueur Vitovček.
Of course, they are never bored, novelties are always welcome, so when you visit they may surprise you with some hidden special.
Before visiting, call to make an appointment, but if the path unexpectedly takes you past, stop anyway and check if anyone is at home. We look forward to seeing you!
 

Ne najdete vašega nakupa na VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO PIPAN?

* Provizijske ugodnosti so odvisne od izdelkov, kupljenih pri partnerskem podjetju. Vse informacije na tej spletni strani so informativne narave in tudi brez garancije.