Cashback & Shopping Points

  • 5% Cashback + 10% Ob nakupu
  • Sprejeto myWorld Card

Kontakt

Opis

N SERVIS – RAČUNOVODSTVO z dolgoletnimi izkušnjami. Posluje že od leta 1994.
Vodi računovodstvo samostojnim podjetnikom, društvom in malim ter srednjim podjetjem.
Svoje storitve opravlja strokovno in ažurno .

Svojim strankam nudi:
1.Računovodske storitve
•vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige,…)
•plačilni promet
•vodenje saldakontov, obračun obresti in izterjava
•priprava IOP obrazcev
•obračun in poročanje plač in prispevkov, avtorskih honorarjev, najemnin, pogodb o delu ter ostalih osebnih dohodkov
•obračun DDV
izdelava medletnih računovodskih izkazov
•izdelava in poročanje letnih statističnih podatkov na AJPES ( bilance stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz gibanja kapitala, priloge s pojasnili k izkazom in poslovno poročilo)
•izdelava in poročanje letnega davčnega obračuna za potrebe FURS (obračun davka od dohodkov pravnih oseb, obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za samostojne podjetnike)
•izdelava raznih poročil po željah naročnika
•vodenje evidence osnovnih sredstev
•druge storitve po dogovoru z naročnikom

     2. Pomaga pri registraciji podjetja in urejanju delovnih dovoljenj,
     3. Spremlja davčno zakonodajo za vašo dejavnost,
     4. Opravlja razna administrativna dela in drugo storitve v povezavi z vašo dejavnostjo.

   Razmišljate o zamenjavi računovodstva?
 

Ne najdete vašega nakupa na N SERVIS?

* Provizijske ugodnosti so odvisne od izdelkov, kupljenih pri partnerskem podjetju. Vse informacije na tej spletni strani so informativne narave in tudi brez garancije.