Tera-Vizija d.o.o.

Cashback & Shopping Points

  • 3% + 2,5 80 - Davčno svetovanje & računovodstvo
  • 2% + 1,5 Gradbene storitve
  • Sorazmerno boste prejeli Cashback in točke Shopping Points. Navedeni znesek SP ustreza nakupu v višini 100 EUR .
  • Sprejeto myWorld Card B2B

Kontakt

Opis

Opravljamo popolnoma vse računovodske in knjigovodske storitve za vse oblike gospodarskih družb ter samostojne podjetnike.

Pomagamo pri sami otvoritvi družbe oz. podjetnika, urejanje notarskih zapisov, urejanje registracije, nadalje. vodenje poslovnih knjig, knjiženje prejetih in izdanih računov, knjiženje banke, plačil, vodenje davčne knjige, knjigo izdanih in knjigo prejetih računov, obračun davka na dodano vrednost, vodenje registra osnovnih sredstev, obračun potnih nalogov, obračun plač, obračun prispevkov za zasebnike, oddaja dohodnine, oddaja M4/M8 obrazcev, statistično poročanje, izdelava zaključnih računov, davčnih obračunov, urejanje kreditov, kontaktiranje z davčnimi organi, Zavodom za zaposlovanje, Zavodom za zdravstveno zavarovanje, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, urejanje kadrovskih zadev, sestavljanje poročil Banki Slovenije itd.
Smo zelo fleksibilni, dostopni, učinkoviti, trudimo se biti čimbolj natančni, prilagodljivi, z nami stranka reši marsikateri problem hitreje in lažje, spremljamo tekočo zakonodajo, svetujemo na področju zakonodaje in stranko vodimo skoz cel proces poslovanja. Smo cenovno ugodni.
Trudimo se, da so stranke z nami zadovoljne in da smo za njih prvi partner.
NOVOST
Uvedba poenostavljene prisilne poravnave in večja vloga upnikov pri odločanju o povečanju dolžnikovega osnovnega kapitala s stvarnimi vložki dajeta insolventnim podjetjem nove možnosti za hitro in učinkovito prestrukturiranje.
Spremenjeni zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju poleg tega določa tudi jasnejša pravila glede nastanka insolventnosti in omejuje vpliv organov insolventnega dolžnika na sprejemanje odločitev, ki izboljšujejo položaj upnikov, vključno z zaposlenimi.
V kolikor ste insolventni in želite sprožiti postopek poenostavljene prisilne poravnave, katera ni enaka navadni prisilni poravnavi, vam nudimo v našem podjetju tudi to možnost, da v zvezi z tem uredimo vse mi.
Gre za postopek, v katerem upniki ne prijavljajo terjatev, zato tudi ni preizkusa terjatev; 
sodišče ne imenuje upravitelja, upniški odbor se ne sestavi;
se dolžnik sam dogovarja z upniki o pogojih poplačila obveznosti;
so pravila glasovanja o poenostavljeni prisilni poravnavi drugačna kot pri redni prisilni poravnavi.
Tako vam z celotnim postopkom uredimo samo prijavo, poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika, načrt finančnega prestrukturiranja in uredimo izjavo v notarskem zapisu, da poročilo resnično in pošteno prikazuje vaš finančni položaj in poslovanje.
V kolikor ste zainteresirani za sledeči korak, predlagamo, da nas kontaktirate in se dogovorimo za skupen termin.


Polagamo vse vrste naravnega kamna in keramike.
– Polagamo tudi umetni kamen ter opravljamo manjša gradbena dela.
– Smo cenovno ugodni in prilagodljivi.
– Znamo svetovati, poglobimo se v strankine želje in jih poskušamo rešiti na njihov cenovno najbolj ugoden način.
– Trudimo se, da nas stranke znajo ceniti in da dosežemo ponovni klic iz njihove strani.
Spoznajte nas in videli boste, da smo vesel in prijazen team.
Z nami boste mogoče marsikatero težavo lažje obvladali, kot bi jo doslej sami.
Z veseljem pričakujemo Vaš klic.

Ne najdete vašega nakupa na Tera-Vizija d.o.o.?

* Provizijske ugodnosti so odvisne od izdelkov, kupljenih pri partnerskem podjetju. Vse informacije na tej spletni strani so informativne narave in tudi brez garancije.