IK Svetovanje d.o.o.

Cashback & Shopping Points

 • 2,5% Cashback + 8% Ob nakupu
 • Sprejeto
  Scan & Go
  myWorld Card
  B2B

Kontakt

Opis

RAČUNOVODSKE STORITVE

Za pogodbene stranke opravljajo računovodske storitve kot je navedeno, lahko samo delno, za nekatere pa tudi več – vse je stvar dogovora:

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige,…)
 • obračunavanje DDV
 • obračunavanje plač in prispevkov, avtorskih honorarjev, najemnin, pogodb o delu ter ostalih osebnih dohodkov in poročanje davčni upravi ter ZPIZ-u o teh prejemkih
 • izdelava med letnih računovodskih izkazov
 • izdelava letnih poročil ( bilance stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnega toka, izkaz gibanja kapitala, priloge s pojasnili k izkazom in poslovno poročilo)
 • izdelava davčnih obračunov (obračun davka od dohodkov pravnih oseb, obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za samostojne podjetnike)
 • izdelava poročil po željah naročnika
 • obračunavanje obresti in priprava IOP obrazcev
 • vodenje evidence osnovnih sredstev
 • druge storitve po dogovoru z naročnikom

DAVČNO IN POSLOVNO SVETOVANJE

Davčni svetovalci s celovitim pristopom optimirajo vaše davčne obveznosti. Skozi leto planirajo in implementirajo strategije, ki zmanjšujejo davčno izpostavljenost in izboljšujejo donosnost. Njihovi davčni strokovnjaki so na tekočem z vedno se spreminjajočimi kompleksnimi pravili davčne zakonodaje. S strankami polno sodelujejo pri načrtovanju davčnih rešitev in jih pomagajo voditi po pravi poti do uspeha. Pri morebitni davčni kontroli so v vašem imenu prisotni pri celotnem postopku. Z znanjem in dolgoletnimi izkušnjami z davčnimi pregledi zagotavljajo najboljši izid za vaše podjetje.

Celotno storitev dopolnjujejo z osebnim pristopom do vsakega poslovnega partnerja. Vaš sogovornik bo strokovnjak, ne samo na splošnem področju računovodstva in z davki povezanih rešitev, ampak bo popolnoma seznanjen z vami, vašim podjetjem ter posebnostim poslovanja.

 

PREVENTIVNI DAVČNI PREGLEDI

Njihovi davčni svetovalci vam lahko opravijo tudi preventivni davčni pregled. Preventivni davčni pregled je je pregled kompletnega poslovanja s področja vseh davkov na podoben način, kot bi ga opravil davčni inšpektor.

Preventivni davčni pregled zajema:

 • preventivni pregled dokumentacije, ki se nanaša na pravilno izpolnjevanje davčnih obveznosti,
 • izdelava pisnega poročila o opravljenem pregledu,
 • izdelava predlogov za odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti, s katerimi lahko zmanjšate davčna tveganja v vašem podjetju,
 • ustna obravnava ugotovitev z vodilnimi delavci podjetja.

Na željo poslovnega partnerja opravijo preventivni davčni pregled tudi ob začetku sodelovanja.

 

DODATNE STORITVE

 • priprava izvršb,
 • priprava opominov,
 • obračunavanje obresti,
 • prijava potreb po delavcih in prijava delavcev v zavarovanje,
 • odjava delavcev,
 • priprava medletnih poročil za zunanje uporabnike,
 • računovodja pri stranki v pisarni,
 • pomoč pri kadrovskih vprašanjih,
 • pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev, tudi nepovratnih,
 • priprava investicijskih programov, poslovnih načrtov,
 • prevzem in dostava dokumentov preko našega zanesljivega kurirja,
 • pravna pomoč, tudi pomoč pri združitvah, pripojitvah podjetij, s.p.-jev, ustanovitve podjetij,
 • notarske storitve,
 • revizija poslovanja z mnenjem pooblaščenega revizorja,
 • cenitve podjetij,
 • registracija sedeža vašega podjetja na naslovu naše poslovalnice.

 

Ne najdete vašega nakupa na IK Svetovanje d.o.o.?

* Provizijske ugodnosti so odvisne od izdelkov, kupljenih pri partnerskem podjetju. Vse informacije na tej spletni strani so informativne narave in tudi brez garancije.