Geodetske storitve Kotas

Cashback & Shopping Points

  • 2% Cashback + 10% Ob nakupu
  • Sprejeto myWorld Card

Kontakt

Opis

Geodetsko podjetje Kotas vam nudi:

- UREDITEV MEJE je lahko samostojen postopek, lahko pa je le izhodiščni – predhodni postopek za ostale postopke, kot so npr. parcelacija, izravnava, obnova.

- OBNOVA MEJE se izvede, ko so bila mejna znamenja uničena ali razmejitev v postopku ureditve ni bila zamejičena.

- IZRAVNAVA MEJE  je postopek vzpostavitve nove parcelne meje med dvema ali več parcelami zaradi lažje uporabe na samem terenu.

- PARCELACIJA  je delitev parcele ali združitev.

- VPIS STAVBE V KATASTER STAVB  - evidentiranje podatkov o stavbah in o delih stavb.

- EVIDENTIRANJE ZEMLJIŠČA POD STAVBO V postopku določitve zemljišča pod stavbo se evidentira (vriše) objekt v zemljiški kataster. Ta postopek je nujen za pridobitev hišne številke.

- GEODETSKI NAČRT je sestavni del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki služi kot osnova za nadaljnje projektiranje. Izdelava geodetskega načrta za pridobitev uporabnega dovoljenja - je sestavni del dokumentacije za tehnični prevzem objekta.

- ZAKOLIČBA STAVB IN OBJEKTOV: Zakoličenje je postopek označitve lokacije objekta v naravi na podlagi pogojev v gradbenem dovoljenju.

 

Ne najdete vašega nakupa na Geodetske storitve Kotas?

* Provizijske ugodnosti so odvisne od izdelkov, kupljenih pri partnerskem podjetju. Vse informacije na tej spletni strani so informativne narave in tudi brez garancije.