Consulting Partners

Cashback & Shopping Points

  • Förmånerna visas endast för inloggade medlemmar
  • Accepterar myWorld Card B2B

Om oss

Consulting Partners erbjuder konsult­tjänster inom redo­visning, implem­entering av affärs­system samt organisations­utveckling såsom process­förbättringar och effektivi­sering. Consulting Partners konsulter brinner för att automatisera processer genom digitalisering. Vi har ett per­sonligt enga­gemang, stor komp­etens samt ett tjänste­utbud och en orga­nisation som utgår från våra kunders behov så att före­tagen, samt dess ägare, kan uppnå värde­tillväxt och trygghet.
Consulting Partners strävar efter lång­siktiga rela­tioner med kunder, med­arbetare och sam­arbets­partners. För oss är partner­skap ett sätt att öka innovations­kraften genom ut­byte av idéer, komplett­erande komp­etenser, kortare utvecklings­tider och en effektivare värde­tillväxt. För­delen med detta är att vi till­sammans kan vara i fram­kant för att komma fram till de mest optimala lösning­arna.

Hittar du inte ditt köp hos Consulting Partners?

* Förmedlingsprovisionen baseras på vilka produkter som har köpts och Loyalty Merchant. All information härtill är därför utan garanti.