Knjigovodstvo AFC LORO

Cashback & Shopping Points

  • 2% Cashback + 8% Na iznos tvoje kupovine
  • PRIHVATA SE
    Scan & Go
    myWorld Card
    B2B

Kontakt

Opis

U statusu preduzeća posluje od 27.07.1992. godine.
Preduzeće je malo pravno lice sa trenutno trinaest zaposlenih.
Trenutna struktura zaposlenih je sedmoro diplomiranih ekonomista, jedna sa VI stepenom i pet sa IV stepenom obrazovanja.
Računovostveni tim, od samog početka, vodi ovlašćeni računovođa Snežana Popović.
Kroz dvadesetogodišnji rad, firma je prošla kroz razne periode i prilagođavanja potpuno različitim uslovima poslovanja. Sama računovodstvena praksa je prošla put od zatvorene privrede u kojoj su se mešale privatne i društvene kompanije do otvorene privrede sa pretežnim privatnim kapitalom u kojoj postoji obaveza primene međunarodnih računovodstvenih standarda za srednja i velika pravna lica.
Pored istorijskog iskustva prilagođavanja promenama računovodstvenih sistema koje je stečeno kroz dugogodišnji praksu, firma je takođe stekla iskustvo u vođenju poslovnih knjiga klijentima iz najrazličitijih oblasti. Tako se u našoj firmi pružaju računovodstvene usluge spoljnotrgovinskim, proizvodnim, uslužnim firmama, firmama iz oblasti trgovine na veliko i malo, građevinskim, ugostiteljskim, izdavačkim, turističkim firmama i slično. Pored pravnih subjekata iz oblasti privrede, takođe su zastupljena i pravna lica iz neprivrede, humanitarne organizacije, nevladine organizacije i sl.
Što se tiče strukture kapitala klijenata, značajan je broj domaćih pravnih lica čiji su osnivači iz inostranstva, kao i nerezidentna pravna lica. Tako se u našoj pružaju računovodstvene usluge firmama iz Slovenije, Hrvatske, Grčke, Italije, Rumunije. Pružanje računovodstvenih usluga stranim kompanijama ima određene specifičnosti kao što su mesečni poslovni izveštaji na engleskom jeziku sa određenom bilansnom šemom, što je naša firma uspešno realizovala.
Referentna lista
Kada je u pitanju struktura klijenata po veličini, trenutno vodimo četiri srednja pravna lica dok su ostalo mala pravna lica i nekoliko preduzetnika .
Izuzetna pažnja se poklanja edukaciji zaposlenih, stručnom usavršavanju, a u budućnosti preduzeće ima nameru da kroz stipendiranje formira mlađi tim stručnjaka, koji bi trebalo da daju novi potencijal za rast firme. 
 1. Osnovna računovodstvena usluga je u potpunosti usaglašena sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i ostalim relevantnim propisima i sadrži sledeće:
vođenje glavne knjige
vođenje analitičkih knjiga
             - kupci, dobavljači,
             - osnovna sredstva
             - roba, materijal, gotovi proizvodi
             - lična primanja zaposlenih
             - proizvodnja
obračun i evidencija PDV i ostalih poreskih obaveza
završni obračun
preuzimanje, dostava, čuvanje, arhiviranje i zaštita dokumentacije i podataka iz knjigovodstva
zastupanje Korisnika pred državnim organima za poslove finansijske kontrole sa punom odgovornošću za računovodstveno-knjigovodstvene poslove
drugi finansijski poslovi-obračun kamata, IOS, izrada odluka i pravilnika o popisu, kvartalno finansijsko izveštavanje i sl.
      2. Izrada specijalnih bilansa (konsolidovani, deobni, bilansi pripajanja, likvidacioni...)
      3.Finansijska analiza poslovanja - racio analiza
      4. Prijava i odjava radnika sa upisom staža
      5. Postavljanje softvera za komercijalno poslovanje na kompjuteru korisnika kao izdvojene radne stanice, sa obukom (što omogućava elektronski prenos podataka)
      6. Izrada biznis planova
      7. Konsalting (knjigovodstveni , finansijski, poreski, investicioni...)
      8. Kao i razne druge usluge po želji klijenata. 
http://www.afc-loro.co.rs/

Ne možeš da pronađeš svoju kupovinu kod partnera Knjigovodstvo AFC LORO?

* U zavisnosti od proizvoda koji su kupljeni u partnerskoj firmi rasponi isplaćenih naknada mogu da variraju. Iz tog razloga ne garantujemo za navode na ovoj internet stranici.