Edukativni centar LEKASA

Cashback & Shopping Points

  • Prednosti iz kupovina vidljive su samo za članove.
  • PRIHVATA SE
    Scan & Go
    myWorld Card
    B2B

Kontakt

Opis

Šta je naš cilj:
Sveobuhvatno razvijanje potencijala i talenata dece kroz programe koji su visoko
individualizovani, prilagođeni dečijim interesovanjima i sposobnostima, koji se sprovode
na deci najbliži i najprihvatljiviji način – kroz igru i zabavu. Jer upravo je igra prvo
sredstvo komunikacije svakog deteta i univerzalni jezik koji svi razumeju. U svom radu
se rukovodimo time da deci pružimo mogućnost da na što više polja oprobaju svoje
sposobnosti i prate svoja interesovanja, uz permanentnu podršku i razvoj motivacije.
Svedoci smo toga da se deca sve ranije usmeravaju na ono za šta se proceni da će im
dobro ići, pa se neretko dešava da i nemaju pravih prilika da na osnovu svog iskustva
procene i vide na konkretnim primerima da li su i koliko dobri u nečemu. Ovako
koncipirana školica omogućava im upravo to, da probaju nekoliko različitih stvari i na taj
način shvate šta žele da rade, i koliko tome da se posvete. Ono što se kod nas često
dešava jeste da kroz razvijanje različitih veština dođe do toga da deca otkriju da mogu
istovremeno biti odlični u jednoj veštini, ali bez zanemarivanja onih sposobnosti koje mu
nisu primarno potrebne za ono u čemu su najbolji. Tako imamo sjajne matematičare koji
su istovremeno jako dobri u kreativnim veštinama, i obrnuto. Na ovaj način pomažemo
deci da sve u životu posmatraju sa više aspekata, razvijamo apstraktno mišljenje koje se
kasnije lakše i sa većom fleksibilnošću suočava sa svim problemskim situacijama bile
one akademskog ili neakademskog tipa, što svakako povećava šansu za postizanje uspeha
i veoma pozitivno utiče na razvoj samopouzdanja, koje je često od neprocenjive važnosti
u životu.
Na strukturisan, stručno vođen i zabavan način otvaramo prozore dečijih potencijala, a
što više ih otvorimo veće su šanse za uspeh i stvaranje srećnih, kognitivno fleksibilnih,
sigurnih i duhovno zdravih osoba.
Sve ovo radimo u periodu detinjstva, godinama koje su poznate i naučno okarakterisane
kao doba najintenzivnijeg socijalnog, kognitivnog, i emocionalnog razvoja. Zato je
pravilan razvoj u ovim godinama zlatnog razvoja deteta od nemerljivog značaja za
zdravlje, učenje i postignuća tokom čitavog života što je glavni princip i vrednost kojom
se vodimo u radu. Upravo ovakav način razmišljanja direktno je doveo do stvaranja


koncepta rada koji negujemo u našoj školi, koja je zapravo materijalizacija svih
navedenih činjenica, zbog čega i jeste toliko uspešna.
Sama kombinacija programa koje nudimo može samo na prvi, laički pogled da deluje
slučajno, međutim ona, sem što je zabavna i šarenolika veoma je pažljivo birana sa jakom
argumentacijom koja se nalazi upravo u njenom delovanju na pravilan i adekvatan uticaj
na rani razvoj dece. Veoma je poznato pozitivno dejstvo dobro odabrane muzike i
melodije na razvoj i stmulaciju dečijeg mozga u ranom periodu, kao i njeno neosporivo
dobro delovanje na pamćenje i podsećanje. Pored ovog muzika ima i blagotvorno dejstvo
na emocionalni razvoj deteta.
Kreativno izražavanje je neophodan aspekt za pravilan i balansiran razvoj ličnosti, jer
omogućava istovremeno razvijanje mnogih veština, od koordinacije i usavršavanja
pokreta, do delovanja na razvoj pažnje, koncentracije, osećaja za lepo, mogućnosti za
oslobađanje od svakodnevnih afektivnih tenzija, relaksacije i razvoja mašte.
Brzo čitanje omogućava angažovanje i konceptualizaciju intelektualnih veština u svrhu
treninga brzine sposobnosti čitanja. Ono što je bitno jeste da napredovanje u ovoj oblasti
ne umanjuje razumevanje pročitanog. O samoj važnosti veštine čitanja nije potrebno
mnogo govoriti, dovoljna je samo činjenica da se veliki procenat učenja odvija upravo na
ovakav način, pogotovo u školskim sistemima poput našeg, tako da je neosporno od
neprocenjive važnosti biti dobar u ovom domenu.
Naš program mentalne aritmetike omogućava balansiranu, simultanu upotrebu obe
hemisfere na praktičnim primerima. Voleli ili ne voleli matematiku, apsolutno moramo
priznati da je ona na neki način i u nekom obliku prisutna u svemu što radimo i sa čime
se susrećemo u svakodnevnom životu. Zbog toga je jako bitno da stvorimo pozitivan
odnos prema ovoj veštini, da razbijemo predrasudu koja je često prisutna kod nas u
smislu da je ona jako teška, neshvatljiva, rezervisana samo za najpametnije i najbolje.
Evo, na primeru koji veoma uspešno sprovodimo dokazujemo da nije baš tako. Ukoliko
se priđe na pravi način i stvori pozitivna emocija nema razloga da svi ne budu uspešni,
nA šta vas podsećaju svi naši malci genijalci koji već nauzrastu od 5 – 6 godina sa
lakoćom rešavaju izuzetno komplikovane matematičke probleme.
Ono što mi radimo jeste da pružamo mogućnost da se mali mozgovi u trenucima kada je
najpogodnije i kada su najsposobniji i najvulnerabilniji za učenje uposle na nabolji
mogući način i time ispune svoje potencijale i shodno tome daju svoj maksimum koji se
vidi u rezultatima koje postižu, a koji se održavaju i kasnije tokom života, što je
verovatno i najveća vrednost našeg rada. I, ne, mi nismo začuđeni zbog onoga što nam se
vraća kao povratna informacija od naših malaca, jer sve i radimo zato što verujemo u
njihove sposobnosti i u to da pravilan, kvalitetno osmišljen i sveobuhvatan rad kakav i
sprovodimo mora doneti rezultate, a oni do sada nisu izostali.

Ne možeš da pronađeš svoju kupovinu kod partnera Edukativni centar LEKASA?

* U zavisnosti od proizvoda koji su kupljeni u partnerskoj firmi rasponi isplaćenih naknada mogu da variraju. Iz tog razloga ne garantujemo za navode na ovoj internet stranici.