Cashback & Shopping Points

  • 3% Cashback + 5% Na iznos tvoje kupovine
  • PRIHVATA SE
    Scan & Go
    myWorld Card
    B2B

Kontakt

Opis

Preparat se koristi za ubrzavanje i stabilizaciju procesa fermentacije žetvenih ostataka na njivama. Dolazi do biološkog aktiviranja mikroflore na bio masi i zemljištu čime se drastično uvećava njihov broj te se na taj način ubrzavaju mikrobiološki procesi.


Otpornost biljke na abiotske stresove: • 1.1 Tolerancija na sušu i salanitet • 1.2 Tolerancija prema smrzavanju • 1.3 Tolerancija prema visokim temperaturama, poplavama, zagađenju
Visok sadržaj hormona auksina i citokinina - visok sadržaj polisaharida, amino kiselina i proteina - sadrže makroelemente (N, P, K, Ca, Mg, S) i mikroelemente (Mn, Cu, Fe, Zn,...)

Ne možeš da pronađeš svoju kupovinu kod partnera Algo?

* U zavisnosti od proizvoda koji su kupljeni u partnerskoj firmi rasponi isplaćenih naknada mogu da variraju. Iz tog razloga ne garantujemo za navode na ovoj internet stranici.