Cashback & Shopping Points

  • 2% + 2,5 La suma cumpărăturii tale
  • Primești Cashback și Shopping Points proporțional începând cu primul ban. Numărul de SP indicat corespunde unei cumpărături de 480 RON.
  • Acceptat myWorld Card B2B

Contact

Descriere

CONTABILITATE FINANCIARĂ
Înregistrarea documentelor primare, la nivel financiar în conformitate cu normele legale în vigoare și principiilor contabilității
Întocmirea înregistrărilor contabile specifice fondurilor europene
Evidența analitică și sintetică a clienților și furnizorilor
Evidența mijloacelor fixe din punct de vedere contabil
Întocmirea balanței de verificare lunare
Întocmirea și depunerea online a declarațiilor privind taxele și impozitele cerute de legislația în vigoare
Întocmire ordine de plată pentru plata taxelor și impozitelor
Întocmirea registrului inventar, registrului jurnal și registrul Cartea Mare
Întocmirea și verificarea bilanțului contabil.


CONTABILITATE ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ
Evidența contabilă pentru persoane fizice autorizate și asocierile fără personalitate juridică
Întocmirea declarațiilor specifice acestor forme de organizare
Întocmirea registrului de încasări și plăți.
CONSULTANȚĂ CONTABILĂ ȘI FISCALĂ
Soluții privind maximizarea profitului și minimizarea datoriilor față de stat
Furnizarea de informații periodice privind schimbările legislative
Reprezentarea în relațiile cu organele de control ale Ministerului Finanțelor Publice.


SERVICII FINANCIARE
Scadentar plăți furnizori
Plată salarii
Facturare clienți
Alte lucrări financiare.


ANALIZĂ FINANCIARĂ
Calcul indicatori de lichiditate, risc, profitabilitate și alți indicatori economico-financiari
Indicatori din punct de vedere contabil și funcțional
Solduri intermediare de gestiune
Situația fluxurilor de trezorerie.


ADMINISTRARE DE PERSONAL
Întocmire contracte individuale de muncă
Întocmire acte adiționale la contractul individual de muncă
Întocmire decizie de încetare a contractului individual de muncă
Întocmire și administrare dosar de personal
Evidența valabilității analizelor medicale și atenționarea înainte de expirare
Întocmirea și eliberarea documentelor de personal (copii după contracte, acte adiționale, adeverințe bancare, medic, vechime etc.)
Înregistrări în registrul de evidență a salariaților (REVISAL)
Întocmirea situației concediilor de odihnă.


SALARIZARE
Calcul salarial pe baza pontajelor primite
Întocmire stat de plată
Întocmire ordine de plată cu obligațiile către bugetul de stat
Întocmire și depunere declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate
Calcul cost salarial.

Nu găsești cumpărătura efectuată la CF BARA ?

* Marjele de compensare achitate în mod concret pot varia în funcție de produsele procurate de la partenerii comerciali. De aceea specificațiile oferite în acest sens pe acest website nu pot fi garantate.