CRESIDA MANAGEMENT

Cashback & Shopping Points

 • 3% + 2,5 La suma cumpărăturii tale
 • Primești Cashback și Shopping Points proporțional începând cu primul ban. Numărul de SP indicat corespunde unei cumpărături de 480 RON.
 • Acceptat myWorld Card B2B

Contact

Descriere


ADMINISTRAREA PROPRIETATILOR INDIVIDUALE
 • Amenajarea casei/apartamentului în vederea închirierii, găsirea chiriașilor, negocierea chiriei, încheierea contractului de închiriere, înregistrarea acestuia la ANAF, depunerea declarațiilor și plata impozitului, încasarea chiriei de la chiriași, verificarea plății utilităților, inspectarea periodică a proprietății, etc.


ADMINISTRAREA IMOBILELOR REZIDENTIALE SI DE BIROURI

Adminstrare financiară


 • Organizarea și conducerea contabilității in partidă simplă cu ajutorul mijloacelor informatice, în condițiile legii; 
 • Intocmirea listelor lunare de plată a întreținerii în conformitate cu reglementările legale în vigoare, predarea acestora împreună cu dosarul aferent lunii respective; 
 • Intocmirea și completarea registrului jurnal, registrului inventar, registrului pentru evidența fondului de reparații, registrului pentru evidența fondului de rulment, registrului pentru evidența sumelor speciale, registrului pentru evidența fondului de penalizări, precum și alte formulare specifice activitatii de contabilitate, prevazute prin ordin al ministrului economiei și finanțelor și alte reglementări legale în vigoare. 
 • Intocmirea situației cu proprietarii care se încadrează în prevederile legale pentru primirea subvențiilor acordate de Guvernul României pentru pensionarii cu venituri mici, familiile cu probleme sociale și alte categorii sociale defavorizate; 
 • Intocmirea lunară a situației soldurilor elementelor de activ și pasiv, depunerea semestrială a acestei situații la Primărie. 
 • Depunerea declaratiilor fiscale pentru angajati sau colaboratori. 
 • Intocmirea ștatelor de plată. 
 • Servicii de casierie 
 • Plata facturilor emise de furnizorii de servicii și utilități. 


Administrare tehnică


 • Monitorizarea proprietății comune. În acest sens, un reprezentant al Administratorului se va deplasa periodic la imobil pentru verificarea stării tehnice a acestuia, precum și a curățeniei. 
 • Procurarea mijloacelor materiale necesare întreținerii și reparațiilor curente ale elementelor proprietății comune 
 • Înștiințarea Președintelui Asociației și luarea măsurilor necesare pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere si reparații; 
 • Intervenția de urgență, in caz de avarie, in vederea diminuării efectelor defecțiunii și a pagubelor; 
 • Procurarea materialelor necesare întreținerii și reparațiilor curente; 
 • Urmărirea realizării contractelor încheiate de asociația de proprietari cu furnizorii de bunuri și servicii; 
 • Supravegherea lucrărilor de reparații și participarea la recepția acestora; 
 • Verificarea semestrială a indexului contoarelor de apartament, calculul consumurilor și a costurilor aferente; 
 • Controlul facturării corecte a consumurilor de energie electrică, termică , apă, etc, in funcție de indexul contoarelor de bloc, conform prevederilor legale și in funcție de normele metodologice de repartizare a consumurilor; 
 • Controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale ale personalului angajat de asociația de proprietari pentru curațenie, încărcarea și evacuarea gunoiului menajer și alte activităti. Sesizarea comitetului executiv in cazul incălcării acestora.

Întreținere și mici reparații


 • Efectuarea de mici reparații la elementele proprietății comune (înlocuire becuri, întrerupatoare, elemente de închidere la uși sau ferestre, etc). Pentru acestea, asociația de proprietari va suporta doar costul materialelor folosite. 


 Înființarea asociațiilor de proprietari


 • Redactarea documentelor necesare înființării (statut, acord de asociere, proces verbal, tabelele anexate acestora), depunerea dosarelor, legalizarea hotarârilor judecătorești, obținerea certificatului de înregistrare fiscal 


 Consultanță


 • Acordam consultanță reprezentanților asociațiilor de propietari (asistență la controalele efectuate de organele abilitate ale Statului, indrumare in relația cu proprietarii membri ai asociației pentru desfășurarea activității curente). 
 • Putem, de asemenea, să acordăm consultanță și proprietarilor, atunci când întâmpină probleme în relația cu asociația de proprietari (contestarea listelor de plată, reprezentare în adunările generale, solicitarea respectării unor drepturi, etc.)

Nu găsești cumpărătura efectuată la CRESIDA MANAGEMENT ?

* Marjele de compensare achitate în mod concret pot varia în funcție de produsele procurate de la partenerii comerciali. De aceea specificațiile oferite în acest sens pe acest website nu pot fi garantate.