SC CREDO DESIGN SRL

Cashback & Shopping Points

  • 4% + 4 La suma cumpărăturii tale
  • Primești Cashback și Shopping Points proporțional începând cu primul ban. Numărul de SP indicat corespunde unei cumpărături de 480 RON.
  • Acceptat myWorld Card

Contact

Descriere

CREDO DESIGN  s.r.l. integrează multiple tipuri de servicii ce ţin de domeniul proiectării de construcţii şi oferă un răspuns complex cerinţelor clienţilor, persoane fizice şi instituţii.

 

Activitatea de proiectare –RESTAURARE, CERCETARE, ARHITECTURĂ, URBANISM, CONSULTANŢĂ ŞI DESIGN, este structurată pe şapte direcţii principale:

  1. Cercetare istorică arhitecturală (de arhivă, inclusiv corelată cu cercetarea arheologică), pentru construcţiile şi siturile care necesită aceasta;
  2. Cercetare structurală/ de materiale - de parament/ lemn/ piatră – studii de rezistenţă a materialelor, studii geoelectrice, studii de parament simple, cu frescă, lemn, piatră sau tencuieli de epocă;
  3. Flexibilitate şi disponibilitate de prezentare în variante de obiect şi compoziţionale pentru stabilirea temei de proiectare;
  4. Adaptare la cerinţele clientului;
  5. Operativitate şi abordare inteligentă a resurselor materiale raportate la funcţiuni şi context;
  6. Consultanţă de specialitate şi consilierea investitorului pe toată perioada derulării procesului de proiectare;
  7. Urmărirea de şantier pe perioada lucrărilor, precum şi urmărirea comportării în timp.

CREDO DESIGN s.r.l. şi-a început activitatea la finele anilor 2003, timp în care s-a remarcat şi a acumulat un portofoliu divers cu preponderenţă în activitatea de proiectare de restaurare/ consolidare/ conservare pentru clădiri şi monumente de for public, nominalizate în Lista Monumentelor Istorice, categoria A şi B, dar şi clădiri civile din zone protejate sau / şi limitrofe, inserţii noi, intervenţii pe clădiri existente, extinderi şi supretajări, dar şi construcţii izolate (case de vacanţă, reşedinţe, amenajări din lemn, piatră şi paiantă, construcţii ecleziastice, construcţii hoteliere, etc.), studii istorice arhitecturale, studii de fundamentare ale diverselor documentaţii de urbanism, precum şi propriile documentaţii de urbanism, fazele P.U.D. şi P.U.Z., în general conexe proiectelor ce se studiază la toate fazele în biroul nostru, proiecte de obiect.

 

Firma noastră îşi conduce activitatea după un sistem de management calificat al calităţii, certificat SR-EN ISO 9001:2008, pentru activităţi de arhitectură, activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea, un sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale certificat SR OHSAS 18001: 2008, pentru activităţi de arhitectură, activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea şi sistemul de management de mediu certificat SR EN ISO 14001:2005, pentru activităţi de arhitectură, activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea.

 

Proiectele noastre cuprind toate fazele de proiectare – Tema de proiectare, D.A.L.I. (S.F.) – Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (Studiu de Fezabilitate pentru lucrările noi); D.T.A.C. – Documentaţia Tehnică de Autorizare de Construire; D.T.O.E. – Documentaţia Tehnică de Organizare a Execuţiei; D.T.A.D –Documentaţia Tehnică de Autorizare a Desfiinţării (acolo unde e cazul); P.T. – Proiect Tehnic; D.E.- Documentaţia de Execuţie, cu antemăsurători şi devize estimative, precum şi documentaţii de urbanism, fazele P.U.D./ P.U.Z., cu studii de fundamentare.

 

Verificările de specialitate sunt asigurate tot de firma noastră.

Documentaţiile pentru avizare şi autorizare sunt pregătite conform legii de specialiştii noştri, şi susţinute de aceştia pe perioada avizării în faţa diverselor comisii de specialitate.

 

Preţurile noastre sunt accesibile şi echivalente cu calitatea proiectelor pe care le realizăm.

 

Director general SC CREDO DESIGN SRL,

arh. ing. Aurora TÂRŞOAGĂ, specialist atestat M.C.P.N.

 

Nu găsești cumpărătura efectuată la SC CREDO DESIGN SRL ?

* Marjele de compensare achitate în mod concret pot varia în funcție de produsele procurate de la partenerii comerciali. De aceea specificațiile oferite în acest sens pe acest website nu pot fi garantate.