Rejestracja

Kontynuuj z Facebook Kontynuuj z Google Kontynuuj z Apple
Moje dane
myWorld został mi zarekomendowany przez [JAWIX PIOTR CHLUDZIŃSKI] i dlatego [JAWIX PIOTR CHLUDZIŃSKI] jest moją osobą rekomendującą.
Swoją zgodę(zgody) (także każdą oddzielnie) na powyższe przetwarzanie danych mogę odwołać w każdym czasie pisemnie (na adres do korespondencji: myWorld Poland Sp. z o.o., ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 22, 30-320 Kraków) lub e-mailem na adres service.pl@myworld.com Przetwarzanie danych dokonane do momentu odwołania pozostaje na podstawie niniejszej zgody zgodne z prawem.