ND PROJEKT Dariusz Laszuk

Cashback & Shopping Points

  • 2,5% Cashback + 8% Od sumy zakupu
  • AKCEPTACJA
    Scan & Go
    myWorld Card
    B2B

Kontakt

Warunki

Korzyści zakupowe naliczane są od kwoty netto zaakceptowanej oferty w zakresie projektowym. Korzyści zakupowe nie są naliczane od zaakceptowanych oferta w zakresie wykonawstwa (budowa, wdrażanie organizacji ruchu, obsługa dokumentacji przy budowie).

Opis


Firma skupia się na kompleksowej obsłudze Klientów biznesowych i indywidualnych. Z pasją i świeżym podejściem do zagadnień przedstawiamy szereg rozwiązań wychodząc na przeciwko wymaganiom i wizji naszych Kontrahentów. Projekty opracowane są z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami wynikającymi z przepisów technicznych oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.  
Do kompleksowej obsługi projektu uzyskujemy niezbędne opinie, decyzje i pozwolenia przy minimalnym zaangażowaniu naszych Klientów. Współpracujemy z geologami, geodetami, projektantami branżowymi i innymi specjalistami w celu kompletnego wdrożenia uzgodnionych projektów organizacji ruchu lub budową wykonanych projektów będącej po naszej stronie. 
Na każdym etapie opracowywania projektów gwarantujemy wsparcie techniczne, konsultacje i rzeczowe porady aby zoptymalizować i skrócić czas realizacji umowy. 

REALIZUJEMY USŁUGI Z ZAKRESU:
1. Projekty organizacji ruchu:
a. inwentaryzacja istniejącej organizacji ruchu w pasie drogowym i na terenie wewnętrznym,
b. stała i czasowa organizacja ruchu,
c. uzyskanie niezbędnych opinii od Zarządcy Drogi oraz Policji,
d. zatwierdzenie projektu u Zarządzającego Ruchem,
e. projekty organizacji na terenach wewnętrznych i w strefach ruchu,
f. wdrożenie uzgodnionych projektów organizacji ruchu.

2. Projekty budowlane, koncepcyjne i wykonawcze:
a. koncepcje obsługi komunikacyjnej wraz z organizacją ruchu,
b. projekty budowlane i wykonawcze: dróg, ulic, zjazdów, parkingów, placów, chodników i ścieżek rowerowych, przystanków, pętli autobusowych, stacji paliw, MOP
c. projekty zagospodarowania terenu,
d. projekty przepustów,
e. pomiary w terenie,
f. komputerowe sprawdzanie przejezdności pojazdów na skrzyżowaniach i zjazdach,
g. dokumentacje przetargowe,
h. przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe,
i. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
j. uzyskanie niezbędnych dokumentów urzędowych, opinii, uzgodnień, pozwoleń formalnoprawnych i decyzji – zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia na budowę, decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
k. współpraca z geodetami, geologami i projektantami branżowymi,
l. kompleksowa budowa wykonanych projektów np. zjazdów publicznych lub indywidualnych.

3.Projekty sygnalizacji świetlnej:
a. pomiary natężenia ruchu i struktury rodzajowej ruchu na drogach i skrzyżowaniach,
b. programy sygnalizacji świetlnej stałoczasowej i akomodacyjnej,
c. analizy funkcjonalno-ruchowe.


Warunki:
Korzyści zakupowe naliczane są od kwoty netto zaakceptowanej oferty w zakresie projektowym. Korzyści zakupowe nie są naliczane od zaakceptowanych oferta w zakresie wykonawstwa (budowa, wdrażanie organizacji ruchu, obsługa dokumentacji przy budowie).

Nie możesz znaleźć swojego zakupu w sklepie ND PROJEKT Dariusz Laszuk?

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.