Quercus House

Cashback & Shopping Points

  • 1,5% Cashback + 8% Od sumy zakupu
  • AKCEPTACJA
    Scan & Go
    myWorld Card

Kontakt

Opis

Współpracuję z wieloma biurami architektonicznymi - wykonuję dla nich wszystkie opracowania związane z zielenią istniejącą i projektowaną oraz zagospo­daro­wa­niem terenu.
Staram się, aby moje projekty były zawsze na wysokim poziomie.
Mam duże doświadczenie projektowe, wiele udanych realizacji oraz kilka znaczących nagród w swoim dorobku.
Pomagamy naszym klientom w uzyskiwaniu uzgodnień, opinii i zezwoleń.
Wykonujemy kompletne wielobranżowe opracowania kosztorysowo-projektowe, w których zakres wchodzą:
inwentaryzacje zieleni dendrologiczne, projekty gospodarki drzewostanem,
dokumenty do wycinki drzew oraz projekty nasadzeń zastępczych
projekty i koncepcje zagospodarowania terenu,
projekty budowlane terenowe wielobranżowe z wyma­ga­nymi uzgodnieniami do pozwolenia na budowę,


projekty wykonawcze (wraz z kosztorysem, przedmiarem robót budowlanych), w tym projekty: zieleni, dróg i placów, parkingów, elementów wyposażenia terenu, drobnych form architektonicznych, urządzeń wodnych, fontann, sieci uz­bro­jenia terenu


projekty wykonawcze zieleni osiedlowej, przy firmach, we wnętrzach, na dachach,
projekty zieleni na budynkach do certyfikatów BREEAM i LEED
projekty placów zabaw
boiska naturalne i na sztucznej nawierzchni

Nie możesz znaleźć swojego zakupu w sklepie Quercus House?

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.