carlobossi.com.pl

Twoje korzyści u carlobossi.com.pl

  • 1,5% Cashback + 8% Od sumy zakupu
  • AKCEPTACJA
    Zakupy internetowe

Warunki u carlobossi.com.pl

U tego Partnera Handlowego korzyści zakupowe naliczane są od kwoty brutto.

O carlobossi.com.pl

Historia naszej firmy sięga lat osiemdziesiątych. W latach 1983-1995 produkowaliśmy wyroby chemii gospodarczej i kosmetyki. Od 1996r. rozpoczęliśmy produkcję wyrobów perfumeryjnych. Do ich produkcji wykorzystujemy komponenty i surowce renomowanych firm europejskich.
Opracowana przez nas nowoczesna linia produkcyjna, pozwala uzyskać produkty wysokiej jakości, przyjazne i bezpieczne dla zdrowia.
Firma posiada własną pracownię graficzną, drukarnię offsetową, urządzenia do nadruku na opakowaniach szklanych. Duże doświadczenie, wysoka jakość produkcji, pozwalają na świadczenie usług w zakresie projektowania i produkcji wyrobów perfumeryjnych. Realizujemy zamówienia, uwzględniając indywidualne zapotrzebowanie naszych klientów.
Mamy nadzieję, że nasza naczelna dewiza "Spełniamy Twoje marzenia" będzie gwarancją zadowolenia i uznania naszych szanownych klientów.


The history of our company dates back to the 1980’s. Between 1983- 95 we were specializing in household chemistry and cosmetics. Since 1996 we have started producing perfume and beauty products. To create them we use components and resources of highest quality ordered from reputable European firms.

Elaborated by us, very modern line of production gives the opportunity to obtain products which are safe and health friendly.

Our company owns private graphics studio, offset printer and proper devices used for creating overprint on glass packing. Huge experience, high quality of goods enable as to provide services in the field of design and production of perfume and beauty products. We complete orders with a special concern of individual needs of our clients.

We hope that our leading motto “We fulfill YOUR dreams” will be the guaranty of satisfaction and recognition among our clients.

Numer Partnera Handlowego
779001267

Nie możesz znaleźć swojego zakupu w sklepie carlobossi.com.pl?

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.