Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Rostankowski

Cashback & Shopping Points

  • 1,5% Cashback + 8% Od sumy zakupu
  • AKCEPTACJA
    Scan & Go
    myWorld Card
    B2B

Kontakt

Opis

PRAWO CYWILNE:
Każdy z nas zawiera codziennie jakieś umowy cywilnoprawne, nie będąc nawet tego świadomym. Kupując pieczywo w sklepie osiedlowym zawieramy umowę sprzedaży, nabywając bilet komunikacji miejskiej – umowa przewozu, zostawiając płaszcz w szatni w restauracji, bibliotece czy centrum handlowym – umowę przechowania.
Wydaje się więc całkiem oczywiste, że przy takim ogromie stosunków cywilnych dochodzi do sporu między stronami umowy. Czasami sytuacja ta przeradza się w spór, który może zostać rozwiązany z pomocą adwokata czy radcy prawnego. Zachęcam więc Państwa do kontaktu w tych sprawach.


PRAWO SPADKOWE:
Uregulowanie sytuacji majątkowej spadkobierców po śmierci osoby bliskiej niejednokrotnie jest problematyczne i prowadzi do sporów nawet w prawidłowo funkcjonującej rodzinie. Moja Kancelaria oferuje kompleksową obsługę wszelkich spraw spadkowych bez względu na skomplikowanie sprawy.
Obsługa Klientów obejmuje m.in.:
- doradztwo w zakresie przyjęcia i odrzucenia spadku, a także w rozwiązywaniu problemów dotyczących przyszłego spadku i dziedziczenia,
- przygotowanie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, a następnie przeprowadzanie postępowania o dział spadku oraz zniesienie współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku,
- przygotowanie pozwu o zachowek,
- prowadzenie postępowań o unieważnienie testamentu.
- Reprezentuję wnioskodawców i uczestników postępowania w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji.


PRAWO KARNE:
Sprawy z zakresu prawa karnego są sprawami szczególnymi, ponieważ wymagają od adwokata nie tylko zaangażowania, ale także wyczucia i odpowiedniego podejścia do Klienta. To wszystko gwarantuję Klientom Kancelarii.
Posiadam doświadczenie nie tylko w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego w roli obrońcy, lecz także w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego czy też prywatnego (pełnomocnika pokrzywdzonych), choćby w tak delikatnych sprawach jak sprawy o znęcanie.


PRAWO GOSPODARCZE:
Zajmuję się prowadzeniem bieżącej obsługi przedsiębiorców, obejmującej przede wszystkim sporządzanie pism, umów, oświadczeń, opinii i analiz prawnych, a także doradztwo w sprawach związanych z bieżącą działalnością.


PRAWO RODZINNE:
Należyta reprezentacja Klienta w sprawach rodzinnych jest niemożliwa bez indywidualnego podejścia do Klienta, który ma na ogół bardzo emocjonalny stosunek do sprawy. Dlatego też w postępowaniach rodzinnych wykazuję jak najdalej idącą delikatność, nie rezygnując jednocześnie ze zdecydowanej postawy wobec przeciwnika procesowego mojego Mocodawcy. Nie zapominam także o dobru dziecka, które stanowi jedną z naczelnych zasad kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. O ile jest to możliwe, dążę do koncyliacyjnego zakończenia sporu w ramach postępowania mediacyjnego. Gdy polubownego zakończenie sprawy nie da się osiągnąć, to podejmuję wszelkie działania do uzyskania rozstrzygnięcia zadawalającego mojego Klienta w toku postępowania sądowego.


PRAWO PRACY:
Praca zawodowa zajmuje ważne miejsce w życiu wielu ludzi. Częstokroć pojawiają się w niej problemy, które wymagają pomocy profesjonalisty. Moja Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w dziedzinie, jaką jest prawo pracy. W obliczu sporu sądowego oferuję doradztwo prawne. W przypadku, gdyby do polubownego rozwiązania sporu nie doszło, podejmuję się reprezentowania przed sądem zarówno pracowników, jak i oraz pracodawców, w szczególności w procesach dotyczących:
- zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy lub w drodze do pracy,
- przywrócenia do pracy,
- zapłaty odszkodowania w innych sporach z zakresu prawa pracy,
- nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania stosunków pracy,
- odszkodowanie za szkodę wyrządzoną w mieniu powierzonym pracownikowi,
- ustalenia stosunku pracy,
- molestowania, mobbingu i dyskryminacji.


WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:
Korzystny wyrok to w praktyce dopiero połowa sukces. Kluczem jest bowiem jego wyegzekwowanie, z czym niestety często jest problem. Pomagam więc w sytuacji, gdy w celu uzyskania zaspokojenia swojej wierzytelności konieczne jest zasięgnięcia pomocy profesjonalisty.
Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, prowadzę windykację należności nie tylko na etapie przedsądowym, lecz także sądowym i egzekucyjnym.
Sporządzam m.in.:
- wezwania do zapłaty,
- pozwy o zapłatę, w tym w postępowaniu upominawczym i nakazowym,
- wnioski egzekucyjne,
- wnioski o nadanie klauzuli wykonalności,
- wniosek o wydanie dalszego tytułu wykonawczego,
- wnioski o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego,
- pozwy o zwolnienie zajętego przedmiotu spod zajęcia komorniczego
- pozwy przeciwegzekucyjne i opozycyjne,
- porozumienia i ugody w sprawie restrukturyzacji zadłużenia.

Nie możesz znaleźć swojego zakupu w sklepie Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Rostankowski?

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.