Krakow Bagels Obwarzaków

Cashback & Shopping Points

  • 2,5% Cashback + 8% Od sumy zakupu
  • AKCEPTACJA
    Scan & Go
    myWorld Card

Kontakt

Opis

{English and Italian versions below}

Obwarzanek krakowski to jeden z najbardziej znanych i cenionych symboli Krakowa. Pieczywo wykonane według tej receptury i posiadające nazwę "Obwarzanek krakowski" produkowane może być tylko w granicach Krakowa i powiatów krakowskiego i wielickiego.
Tradycja wypieku obwarzanków jest stara - pierwsze zachowane wzmianki pochodzą z XIV wieku, a początkowo obwarzanki mogły być wypiekane tylko w okresie wielkiego postu przez piekarzy specjalnie wyznaczonych w tym celu przez cech.
Teraz obwarzanki możesz zjeść u nas nie tylko codziennie, ale w nowoczesnym wydaniu! I to prosto z Krakowa! Na słodko, na słono, po wegańsku, po wegetariańsku, z mięsem czy bez - do wyboru, do koloru!
Tradycja w nowoczesnym wydaniu tylko w „Obwarzanków”!!!
Wpadaj na nas i ciesz się smakiem nowocześnie przyrządzanych, lecz tradycyjnie wypiekanych obwarzanków!

Obwarzanek krakowski is one of the most known and appreciated symbols of Krakow. The bread made according to this recipe and having the name "Obwarzanek krakowski" can be produced only within the borders of Krakow and the poviats of Kraków and Wieliczka.

The tradition of baking obwarzanek is old - the first preserved records come from the fourteenth century, and initially the bagels could be baked only during a great fast by bakers specially appointed for this purpose by the guilds. 
Now you can eat bagels with us not only every day, but in a modern version! And it's straight from Krakow! Sweet, savory, vegan, vegetarian, with or without meat - to choose from, to color! 
Tradition in a modern edition only in "Obwarzanków" !!! 
Come on us and enjoy the taste of modernly made, but traditionally baked obwarzanek!

Obwarzanek Krakowski è uno dei simboli più conosciuti e apprezzati di Cracovia. Il pane fatto secondo questa ricetta e con il nome "Obwarzanek krakowski" può essere prodotto solo all'interno dei confini di Cracovia e dei poviats di Cracovia e Wieliczka. 
La tradizione della cottura obwarzanek è antica: i primi documenti conservati risalgono al XIV secolo e inizialmente i bagel potevano essere cotti solo durante un grande digiuno dai panettieri appositamente designati a tale scopo dalle corporazioni. 
Ora puoi mangiare bagel con noi non solo tutti i giorni, ma in una versione moderna! Ed è direttamente da Cracovia! Dolce, salato, vegano, vegetariano, con o senza carne - da scegliere, da colorare! 
Tradizione in edizione moderna solo in "Obwarzanków" !!! 
Vieni su di noi e goditi il gusto di un obwarzanek di produzione moderna, ma tradizionalmente cotto!

Nie możesz znaleźć swojego zakupu w sklepie Krakow Bagels Obwarzaków?

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.