Restauracja Pierwszy Stopień

Cashback & Shopping Points

  • 1,5% Cashback + 8% Od sumy zakupu
  • AKCEPTACJA
    Scan & Go
    myWorld Card

Kontakt

Opis

{English and Italian versions below}

Uwaga…. Restauracja zaprasza Cię serdecznie! Przekrocz tylko PIERWSZY STOPIEŃ, a znajdziesz się w raju! Nowe miejsce spotkań w Krakowie - wino, kultura, życie i dobre jedzenie! 
Miejsce kultowe na starcie, od razu z historią! To tutaj pierwszą siedzibę miała galeria „Otwarta Pracownia”, w której swoje prace wystawiali znani, krakowscy artyści. Chcemy, aby duch artystyczny był wciąż obecny, dlatego organizujemy wernisaże jednego obrazu i promujemy młodych malarzy. Tworzymy w sercu Kazimierza miejsce z wyjątkowym wystrojem i przyjazną atmosferą. Pierwszy stopień to industrialno artystyczne miejsce pełne zieleni, aby każdy nasz gość mógł poczuć się jak w miejskim ogrodzie. Chcemy, aby nasi klienci mieli ucztę nie tylko dla ducha ale i dla podniebienia dlatego serwujemy Państwu dania, prosto od mistrza sztuki kuchennej.

Warning…. The restaurant invites you cordially! Exceed only the PIERWSZY STOPIEŃ and you will find yourself in paradise! A new meeting place in Krakow - wine, culture, life and good food!
A cult place at the start, immediately with history! This is where the gallery "Open Workshop" had its first headquarters, in which well-known Krakow artists exhibited their works. We want the artistic spirit to be still present, which is why we organize vernissages of one painting and promote young painters. We create a place in the heart of Kazimierz with a unique design and a friendly atmosphere. The first stage is an industrial and artistic place full of greenery, so that every guest can feel like in an urban garden. We want our clients to have a feast not only for the spirit but also for the palate, which is why we serve you dishes straight from the master of the kitchen art.

Nota .... Il ristorante ti invita cordialmente! Supera solo la PRIMA GRADO e ti ritroverai in paradiso! Un nuovo punto d'incontro a Cracovia: vino, cultura, vita e buon cibo! 
Un luogo di culto all'inizio, immediatamente con la storia! È qui che la galleria "Open Workshop" ha avuto il suo primo quartier generale, in cui noti artisti di Cracovia hanno esposto le loro opere. Vogliamo che lo spirito artistico sia ancora presente, motivo per cui organizziamo vernissage di un dipinto e promuoviamo giovani pittori. Creiamo un posto nel cuore di Kazimierz con un design unico e un'atmosfera amichevole. Il primo stadio è un luogo industriale e artistico pieno di verde, in modo che ogni ospite possa sentirsi come in un giardino urbano. Vogliamo che i nostri clienti abbiano una festa non solo per lo spirito ma anche per il palato, ed è per questo che vi serviamo piatti direttamente dal maestro dell'arte della cucina.

Nie możesz znaleźć swojego zakupu w sklepie Restauracja Pierwszy Stopień?

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.