Odszkodowania

Cashback & Shopping Points

 • 1,5% Cashback + 8% Od sumy zakupu
 • AKCEPTACJA
  Scan & Go
  myWorld Card
  B2B

Kontakt

Opis

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?


Codziennie w Polsce w wypadkach rannych zostaje kilkaset osób. Zgodnie z prawem każdy poszkodowany w wypadku powinien i ma prawo starać się o odszkodowanie. Pomagamy wszystkim swoim Klientom poprzez reprezentowanie ich przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody w zakresie dochodzenia odszkodowań, w tym również od zagranicznych Towarzystw Ubezpieczeniowych.
 

 •     Reprezentujemy zarówno osoby prawne jak i fizyczne.
 •     Prowadzimy sprawy bieżące oraz te, które zdarzyły się po 10 sierpnia 1997 roku.
 •     Wynagrodzenie pobieramy dopiero w chwili uzyskania konkretnego świadczenia dla naszego Klienta.
 •     Nie pobieramy prowizji od uzyskanej dla klienta refundacji kosztów leczenia.
 •  

JAK WYSOKIE ODSZKODOWANIA?

Statystyki przerażają, ale aktualnie prawie milion poszkodowanych Polaków nie otrzymało należnego odszkodowania ze względu na niewłaściwe praktyki stosowane przez ubezpieczycieli. Wypłacają oni odszkodowania z NNW, w kwocie od 10 do 40 tys zł. w zależności od wykupionej polisy. Jednak jeśli nie jesteś sprawcą wypadku przysługuje Ci odszkodowanie z polisy OC, gdzie pula to aż 5 milionów EURO na osobę (!). Powierzając nam swoją sprawę masz pewność, że będziemy walczyć o najwyższe kwoty.
POMOŻEMY CI UZYSKAĆ:
 

 •     Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.
 •     Odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia urazu, będącego skutkiem wypadku, w tym:
 •         kosztów zakupów leków,
 •         kosztów związanych z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,
 •         kosztów pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
 •         kosztów konsultacji u specjalistów,
 •         kosztów środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych,
 •         kosztów związanych z dodatkową opieką podczas leczenia,
 •         kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
 •         kosztów związanych z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu,
 •         kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu (jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej).
 •     Rentę dla wyrównania szkód o charakterze trwałym, w tym rentę na zwiększone potrzeby (związane na przykład z opieką nad poszkodowanym i stałymi kosztami leczenia) oraz rentę z tytułu utraconego dochodu (gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej).

W PRZYPADKU ŚMIERCI POSZKODOWANEGO POMAGAMY UZYSKAĆ:
 

 •     odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego, których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu wskutek tej śmierci;
 •     rentę alimentacyjną, dla tych bliskich, którym zmarły dostarczał środków do życia;
 •     refundację kosztów pochówku niezależnie od odszkodowania uzyskanego z ZUS.

 
 

Nie możesz znaleźć swojego zakupu w sklepie Odszkodowania?

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.