Cashback & Shopping Points

  • 3% Cashback + 10% Od sumy zakupu
  • AKCEPTACJA
    myWorld Card
    B2B

Kontakt

Opis


W zakresie usług projektowych oferujemy:

  • Organizację procesu projektowania inwestycji: 

od przygotowania wniosku decyzji o warunkach zabudowy, wykonania wielobranżowego projektu we wszystkich jego fazach, wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień formalno-prawnych warunkujących wydanie pozwolenia na budowę.
 
  • Projektowanie architektoniczne-konstrukcyjne i instalacyjne: 

pełnobranżowe projekty budowlane obiektów użyteczności publicznej – hal i boisk sportowych, budynków biurowo-socjalnych, handlowo-usługowych, mieszkalno-usługowych, służby zdrowia, oświaty i kultury, hotelowo-gastronomicznych, mieszkalnych - wielorodzinnych i jednorodzinnych, obiektów produkcyjnych-przemysłowych i rolniczych, oczyszczalni ścieków, stacji paliw, kotłowni itp.

  • Wykonujemy również: 

Operaty wodnoprawne wymagane przepisami ustawy Prawo wodne oraz
programy gospodarki odpadami zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.

Zapraszam do współpracy!

Nie możesz znaleźć swojego zakupu w sklepie MTM?

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.