Galeria Tortów Artystycznych

Cashback & Shopping Points

  • 1,5% Cashback + 8% Od sumy zakupu
  • AKCEPTACJA
    Scan & Go
    myWorld Card

Kontakt

Opis

{English and Italian versions below}
 

Filozofia:
naszym celem jest propagowanie haute patisserie inspirowanego stylem najlepszych francuskich i hiszpańskich cukierników. Tworzymy w oparciu o sezonowość produktów i w sposób, który pozwala nam pokazać oryginalne kompozycje smakowe oraz zaspokoić naszą ciekawość. Cały czas rozwijamy nasze produkty. Jeśli można zrobić coś lepiej – zmieniamy receptury, dlatego nasze menu ciągle ewoluuje. Naszą domeną jest prostota i estetyka formy balansujące z różnorodnością smaków. Tworzymy jedynie na bazie jednorodnych składników. Każdy element menu powstaje od zera w naszej pracowni (konfitury, galaretki, glasaże, itd.).

Philosophy:
our vision is to promote a haute patisserie inspired by the style of the best French and Spanish confectioners. We create based on the seasonality of products and in a way that allows us to show original flavor compositions and satisfy our curiosity. We are constantly developing our products. If you can do something better - we change recipes, that's why our menu is constantly evolving. Simplicity and aesthetics are balancing with the diversity of flavors. We create only on the basis of homogeneous ingredients. Each element of the menu is created from scratch in our studio (preserves, jelly, glasages, etc.).

Filosofia:

il nostro obiettivo è promuovere un'alta pasticceria ispirata allo stile dei migliori pasticceri francesi e spagnoli. Creiamo in base alla stagionalità dei prodotti e in un modo che ci permette di mostrare composizioni di sapori originali e soddisfare la nostra curiosità. Sviluppiamo costantemente i nostri prodotti. Se riesci a fare qualcosa di meglio, cambiamo ricette, ecco perché il nostro menu è in continua evoluzione. Semplicità ed estetica si bilanciano con la diversità dei sapori. Creiamo solo sulla base di ingredienti omogenei. Ogni elemento del menu è creato da zero nel nostro studio (conserve, gelatine, vetrini, ecc.).

Nie możesz znaleźć swojego zakupu w sklepie Galeria Tortów Artystycznych?

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.