K&K KANCELARIA DORADCZA

Cashback & Shopping Points

 • 1,5% Cashback + 8% Od sumy zakupu
 • AKCEPTACJA
  Scan & Go
  myWorld Card
  B2B

Kontakt

Warunki

Udział w programie Cashback prosimy zgłaszać przed przystąpieniem do negocjacji ceny.

Opis


Głównym celem naszej działalności jest kompleksowa obsługa Firm z poszanowaniem czasu i potrzeb klienta oraz komfort wzajemnej współpracy. Priorytetem natomiast jest terminowość, rzetelność i odpowiedzialność. Naszym Klientom zapewniamy bezpieczeństwo oraz poufność informacji na każdym etapie współpracy. Każda nowa Firma jest dla nas nowym wyzwaniem, dlatego o współpracy najlepiej porozmawiać indywidualnie. Prosimy o telefon lub zapytanie o współpracę przesłane e-mailem. Zaproponujemy spotkanie w dogodnym terminie.
Oferujemy usługi z zakresu:

Księgowość:
•    księgi rachunkowe,
•    podatkowa księga przychodów rozchodów,
•    ewidencja przychodów ewidencjonowanych (ryczałt),
•    rejestry podatkowe,
•    projekty deklaracji PIT, CIT, VAT,
•    obsługa JPK,
•    sprawozdania finansowe,
•    opracowywanie polityki rachunkowości,
•    sporządzanie sprawozdań do GUS,
•    pomagamy w zakładaniu firmy,
Kadry i płace:
•    sporządzanie list płac oraz deklaracji zus,
•    pomoc w prowadzeniu akt osobowych,
•    sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników PIT-11,
•    wydawanie zaświadczeń,
Obsługujemy:
•    spółki prawa handlowego
•    spółki osobowe
•    fundacje
•    stowarzyszenia
•    osoby fizyczne


Nie mamy ambicji być najtańszym biurem rachunkowym, dążymy natomiast do takiego ułożenia stosunków z Klientem i takiej organizacji pracy wewnątrz biura, że cena za świadczone usługi z jednej strony zadowala Klienta, z drugiej natomiast daje nam satysfakcję finansową. Wierzymy w to, że adekwatność korzyści jest podstawowym kryterium oceny współpracy.Nasze bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu ponad dwudziestu lat praktyki w firmach o różnym profilu działalności pozwala nam traktować każdą Firmę jako niepowtarzalny organizm, służyć profesjonalną pomocą w zakresie świadczonych usług oraz pomocą przy zakładaniu działalności gospodarczej i jej prowadzeniu.
W ramach umowy określamy stałą, comiesięczną kwotę faktury za wykonane czynności związane z prowadzeniem ewidencji księgowych i sporządzaniem deklaracji podatkowych. Kwota ta wynika przede wszystkim z następujących pozycji:
1. ilości dokumentów, które wymagają bezpośredniego ewidencjonowania,
2. ilości dokumentów importowanych z prowadzonych przez Klienta we własnym zakresie systemów księgowych, wymagających zaksięgowania i sprawdzenia,
3. szczególnych wymagań Klienta w zakresie analiz i raportów,
4. zakresu wiedzy wymaganej do obsługi Państwa Firmy.
W ramach realizowanych umów świadczymy zarówno kompletne usługi obejmujące całokształt działań finansowo - księgowych, jak również realizujemy zlecenia dotyczące tylko niektórych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw.

Nasza oferta prowadzenia ksiąg rachunkowych zawiera:

 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej Firmy, tzn. ewidencjonowanie w Księdze poszczególnych zdarzeń gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald,
 • sporządzanie okresowych (miesięcznych lub kwartalnych) deklaracji podatkowych,
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy i rozliczeń podatku VAT oraz sporządzanie zeznań rocznych,
 • badanie otrzymanych od Podatnika dokumentów pod względem formalnym i informowania go o zauważonych brakach lub wadliwości przedstawionych dokumentów natychmiast po stwierdzeniu uchybień, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odbioru tych dokumentów,
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego – bilansu oraz rachunek zysków i strat – w terminie wynikającym z przepisów prawa,
 • informowanie Podatnika o urządzeniach księgowych (ewidencjach), które Podatnik obowiązany jest prowadzić samodzielnie w miejscu wykonywania działalności,
 • porady ekonomiczno-finansowe.

Dodatkowo proponujemy:

 • sporządzanie rachunku wyników i bilansu na koniec każdego miesiąca obowiązywania umowy,
 • sporządzanie zestawienia należności i zobowiązań w cyklu tygodniowym lub miesięcznym,
 • sporządzanie raportów i analiz prezentujących określone przez Klienta dane w cyklu tygodniowym, miesięcznym lub kwartalnym,
 • sporządzenie Polityki Rachunkowości Firmy.

Oferta na prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów oraz ryczałtu zawiera:


 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT,
 • sporządzanie okresowych (miesięcznych lub kwartalnych) deklaracji podatkowych oraz składanie ich do właściwych urzędów,
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy i rozliczeń podatku VAT oraz sporządzanie zeznań rocznych ,
 • badanie otrzymanych od Podatnika dokumentów pod względem formalnym i informowania go o zauważonych brakach lub wadliwości przedstawionych dokumentów natychmiast po stwierdzeniu uchybień, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odbioru tych dokumentów,
 • informowanie Podatnika o urządzeniach księgowych (ewidencjach), które Podatnik obowiązany jest prowadzić samodzielnie w miejscu wykonywania działalności,
 • wykonywanie czynności związanych z obliczaniem zobowiązań Podatnika jako płatnika podatku lub zaliczek na podatek dochodowy,
 • porady ekonomiczno-finansowe.

Outsourcing usług kadrowo-płacowych
Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam spełniać wszystkie potrzeby kadrowo-płacowe Klientów. Odpowiednia logistyka i wykorzystanie w pracy nowoczesnych technologii pozwala nam zapewnić Państwu obsługę najwyższej jakości w rozsądnej cenie.
Oferujemy pełną obsługę działu kadr małych, średnich i dużych firm. Nasza oferta obejmuje działania związane z obsługą kadr i płac w przedsiębiorstwach o różnorodnym profilu działania. Dostosowując się do potrzeb Klienta oferujemy pełną obsługę kadrowo-płacową, bądź wybranych jej elementów.
Decydując się na outsourcing usług kadrowo-płacowych zyskujecie Państwo:
• oddelegowanie odpowiedzialności za działania firmie zewnętrznej,
• brak obowiązku śledzenia dokonywanych zmian w prawie,
• zwiększenie terminowości i jakości raportowania rozliczeń kadrowo-płacowych,
• polepszenie przepływu informacji firmy w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym,
• ułatwienie otwarcia nowych oddziałów,
• sprawną administrację płac i zatrudnienia,
• zapewnienie poufności stosowanej w firmie polityki wynagradzania pracowników.

Pełna obsługa kadr i płac obejmuje działania związane z naliczaniem pensji pracowników, naliczaniem podatków oraz składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Dodatkowo obejmuje ona przygotowywanie pakietu dokumentów dla nowo zatrudnionych osób i zarządzanie aktami osobowymi pracowników.

Wynagrodzenia
• Sporządzanie list wynagrodzeń zasadniczych,
• Obliczanie stawki wynagrodzenia na podstawie określonych rodzajów umów,
• Wyliczanie wynagrodzeń w czasie choroby, urlopu i innych nieobecności,
• Wyliczanie premii procentowej, nadgodzin i innych dodatkowych składników wynagrodzenia,
• Obliczanie podatku dochodowego od dokonanych wypłat,
• Sporządzanie umów zleceń i rachunków do nich,
• Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS,
• Przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT,
• Sporządzanie innych zaświadczeń i deklaracji,
• Prowadzenie kartotek wynagradzania,
• Raportowanie wysokości wynagrodzeń, składek ZUS i należnych podatków,
• Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika

Posiadamy ubezpieczenie OC podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Działamy zgodnie z przepisami RODO


Jesteśmy partnerem firmy INSERT  - pomożemy w doborze odpowiedniego oprogramowania dla Państwa firmy i  przeprowadzimy szkolenie wstępne jeśli będzie taka potrzeba.


Posiadamy Certyfikat "Firma Przyjazna Internautom"

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Nie możesz znaleźć swojego zakupu w sklepie K&K KANCELARIA DORADCZA?

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.